Derginin son sayısındaki makaleler

Yıl: 2017 • Cilt: 37 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa :

Zafer DURSUNKAYA
1Heat Transfer From an Oscillated Vertical Annular Fluid Column Through a Porous Domain: a Thermodynamic Analysis of the Experimental Results

Gözenekli Ortamda Dikey Salınımlı Halkasal Bir Akışkan Kolonundan Isı Geçişi: Deney Sonuçlarının Termodinamik Analizi

Sayfa : 1-12

Ersin SAYAR
2Doğal Gaz Yakıtlı Bir Kazanda Katı Yüzey İlavesinin NOx Emisyonlarına Etkisi

The Effect of Additional Solid Surface on Nox Emission in Natural Gas Furnaces

Sayfa : 13-18

Emre UĞURLUOĞLU, Y. Erhan BÖKE ve Özer AYDIN
3Effects of Flow Routing Plate on Mixed Convection Heat Transfer from Protruded Heat Sources

Akış Yönlendirici Plakanın Çıkıntılı Isı Kaynaklarından Karışık Konveksiyonla Isı Transerine Etkisi

Sayfa : 19-32

Burak KURŞUN and Mecit SİVRİOĞLU
4Investigation of Combined Heat Transfer and Laminar Fluid Flow in Two and Three Dimensional Ducts with an Open Cavity

Açık Oyuk İçeren Kanallarda Bileşik Isı Transferi ve Laminar Akışın İki ve Üç Boyutlu Olarak İncelenmesi

Sayfa : 33-47

Çisil TİMURALP and Zekeriya ALTAÇ
5An Industrial Vapor Absorption Air Conditioning Application

Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Sanayiye Uygulanması

Sayfa : 49-60

Nazım KURTULMUŞ and İlhami HORUZ
6Dynamic Masking Techniques for Particle Image Velocimetry

Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Tekniği için Dinamik Maskeleme Teknikleri

Sayfa : 61-74

F. Gökhan ERGİN
7A New Method for the Optimization of Insulation Thickness for Radiant Wall Heating Systems

Işınımla Duvardan Isıtma Sistemlerinde Yalıtım Kalınlığı Optimizasyonunda Kullanılabilecek Yeni Bir Yöntem

Sayfa : 75-88

Aliihsan KOCA, Gürsel ÇETİN and Eser VELİŞAN
8Numerical Analysis of Pulsating Circular Impinging Laminar Jet on a Planar Disc

Düzlem Bir Diske Çarpan Osilasyonlu Dairesel Laminar Jetin Sayısal Olarak İncelenmesi

Sayfa : 89-95

Mitra KAHROBA and Hasmet TÜRKOĞLU
9Experimental Investigation of Solar Stills Integrated with Solar Water Heating Collectors

Güneş Enerjili Su Isıtıcı Kollektörlerle Birleştirilmiş Güneş Enerjili Damıtıcıların Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 97-107

Emin EL, Gülşah ÇAKMAK, Zeki ARGUNHAN and Cengiz YILDIZ
10Numerical Investigation of Buoyancy Driven Heat Transfer of Water-Based CuO Nanofluids in a Rectangular Enclosure with an Offcenter Solid Conducting Body

Merkez Dışı Katı İletken Bir Cisim İçeren Dikdörtgen Kapalı Bir Ortamda Su Bazlı CuO Nanoakışkanlar İçin Kaldırma Kuvveti Etkili Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

Sayfa : 109-127

Çiğdem SUSANTEZ and Kamil KAHVECİ
11Investigation of an SI-CAI Engine Fuelled with Methane-Hydrogen Mixtures for Different Exhaust Valve Lifts

Farklı Egzoz Valf Yükseklikleri için Bir SI-CAI Motorda Metan-Hidrojen Karışımlarının İncelenmesi

Sayfa : 129-138

Bilge ALBAYRAK ÇEPER and Emin BORLU
12Natural Convection of Nanofluids in an Inclined Square Cavity with Side Wavy Walls

Yan Duvarları Dalgalı Eğik Bir Kare Kavite İçindeki Nanoakışkanların Doğal Konveksiyonu

Sayfa : 139-150

Elif Büyük ÖĞÜT, Metin AKYOL and Müslüm ARICI