Derginin önceki sayısındaki makaleler

Yıl: 2017 • Cilt: 37 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa : 0

Prof. Dr. Nuri YÜCEL
1Natural Convection of Water Near 4°C Inside Partially Heated and Cooled Vertical Walls

Düşey Duvarları Kısmi Isıtılan ve Soğutulan Duvarlar İçerisindeki Suyun 4°C Civarındaki Doğal Taşınımı

Sayfa : 1-12

Mehmet Akif EZAN and Mustafa KALFA
2Numerical Investigation of Heat Transfer Using Impinging Jets on Triangular and Square Ribbed Roughened Walls

Üçgen ve Kare Kanatçıklı Yüzeyler Üstündeki Çarpan Akışkan Jetler Kullanılarak Isı Transferinin Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 13-24

Tamer ÇALIŞIR, Sinan ÇALIŞKAN, Mustafa KILIÇ and Şenol BAŞKAYA
3Performance Analyses of Gas Turbine Cogeneration Plants

Gaz Türbinli Kojenerasyon Tesislerinin Performans Analizleri

Sayfa : 25-33

Rabi KARAALİ and İlhan Tekin ÖZTÜRK
4Internal and Transitional Ballistic Solution for Spherical and Perforated Propellants and Verification with Experimental Results

Küresel ve Çok Delikli Barutlar için İç Balistik ve Geçiş Balistiği Problemlerinin Çözümü ve Deneysel Sonuçlar ile Karşılaştırılması

Sayfa : 35-44

Mehmet AKÇAY
5Evaluation of Drying Kinetics of Slurred Ceramic Raw Materials

Çamur Halindeki Seramik Hammaddelerinin Kurutma Kinetiğinin İncelenmesi

Sayfa : 45-52

Özden AĞRA and Alişan GÖNÜL
6İki Zamanlı Ters-Doğru Akışlı Benzinli Bir Motorun Yanma Analizi

Combustion Analysis of a Two Stroke Reverse-Uniflow Gasoline Engine

Sayfa : 53-59

Göksel KAYA ve Bülent ÖZDALYAN
7Dizel Yakıtına Etanol ve Dietil Eter Katılmasının Motor Performansı ve Emisyonlara Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation the Effects of Ethanol and Diethyl Ether Addition into Diesel Fuel on Engine Performance and Exhaust Emissions

Sayfa : 61-68

İsmet SEZER
8Experimental Examination of Thermal Comfort Performance of a Radiant Wall Panel System: Comparison Between Different Heating Wall Configurations

Bir Radyant Duvar Panel Sisteminin Termal Komfor Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi: Farklı Isıtma Duvar Konfigürasyonlarının Karşılaştırılması

Sayfa : 69-78

Zafer GEMİCİ
9Eksenel Gaz Türbinlerinde Kanat Ucu Akışının Sayısal İncelenmesi: Kanat Ucu Boşluğunun ve Bağıl Hareketin Etkisi

Numerical Investigation of Leakage Flow in Axial Flow Turbines: Effect of Tip Clearance and Relative Motion

Sayfa : 79-92

Hidir MARAL, Cem Berk SENEL ve Levent Ali KAVURMACIOGLU
10Çevre Şartlarının Gaz Turbinli Kojenerasyon Çevrimlerinin Performansı Üzerine Etkileri

Effects of Ambient Conditions on Performance of Gas Turbine Cogeneration Cycles

Sayfa : 93-102

Rabi KARAALİ ve İlhan Tekin ÖZTÜRK
11Numerical Investigation of the Effects of Geometric Variations of Cooling Tubes for Ice Formation in Ice Storage Tank

Bir Buz Depolama Tankinda Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Sayfa : 103-113

Gökhan GÜNHAN, Ahmet FERTELLI and Ertan BUYRUK
12Numerical Investigation of the Effect of Blade Airfoils on a Vertical Axis Wind Turbine

Kanat Profillerinin Dikey Eksenli Bir Rüzgâr Türbini Performansına Etkisinin Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 115-125

Selahaddin Orhan AKANSU, Toygun DAGDEVİR and Nafiz KAHRAMAN
13Empirical Correlations for the Performance of an Automotive Air Conditioning System Using R1234yf and R134a

R1234yf ve R134a Kullanan Bir Otomotiv İklimlendirme Sisteminin Performansı İçin Ampirik Korelasyonlar

Sayfa : 127-137

Mumin Celil ARAL, Murat HOSOZ and Mukhamad SUHERMANTO
14Çatalağzı Termik Elektrik Santrali ile Bölgesel Isıtma Yapılabilirliğin Enerji Analizi

The Feasibility Energy Analysis of Catalagzi Thermal Electricity Power Plant for District Heating Application

Sayfa : 139-146

Halil İbrahim TOPAL, Mehmet KOPAÇ ve Mustafa EYRİBOYUN
15Experimental Investigation of Natural Convection Heat Transfer from Fin Arrays for Different Tip-To-Base Fin Spacing Ratios

Kanatçık Uç ve Taban Noktaları Arasındaki Farklı Boşluk Oranları için Kanatçık Dizilerinden Doğal Taşınım ile Isı Transferinin Deneysel Araştırılması

Sayfa : 147-157

Mehmet DOĞAN and Derya DOĞAN
16The Effect of Manufacturing Limitations on Groove Design and Its Implementation to an Algorithm for Determining Heat Transport Capability of Heat Pipes

Oluk Tasarımında Üretimsel Kısıtların Etkisi ve Bunun Isı Borularının Isı Taşıma Kapasitesini Belirlemede Kullanılan Bir Algortimaya Uygulanışı

Sayfa : 159-170

Cem ÖMÜR, Ahmet Bilge UYGUR and İlhami HORUZ