Derginin önceki sayısındaki makaleler

Yıl: 2023 • Cilt: 43 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0Content

İçindekiler

Sayfa : 0

Zeki Yılmazoğlu
1Assessment and comparison of the Gamma and BC transition models for external flows

Gamma ve BC geçiş modellerinin dış akışlar için değerlendirilmesi ve karşılaştırılması

Sayfa : 135-157

Sami KARABAY, Özgür Uğraş BARAN
2EFFECT OF INLET VELOCITY PROFILE AND ENTRANCE LENGTH ON ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM HEMODYNAMICS SIMULATIONS

GİRİŞ HIZ PROFİLİ VE GİRİŞ UZUNLUĞUNUN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI HEMODİNAMİĞİ SİMÜLASYONLARINA ETKİSİ

Sayfa : 159-174

Burcu RAMAZANLI, Cüneyt SERT, Mehmet Metin YAVUZ
3Numerical and experimental investigation of the tube bundle heat exchanger arrangement effect on heat transfer performance in turbulent flows

Türbülanslı akışlarda ısı transfer performansı üzerindeki boru demetli ısı değiştirici sıralama etkisinin deneysel ve sayısal incelenmesi

Sayfa : 175-190

Erman ASLAN, Imdat TAYMAZ, Kemal CAKIR, Elif EKER KAHVECI
4TRNSYS model of the combi boiler domestic hot water circuit with a focus on the parameter definition of the plate heat exchanger

Plakalı ısı eşanjörün parameter tanımı odaklı kombi sıcak kullanım suyu hattının TRNSYS modeli

Sayfa : 191-205

Okan GÖK, Ayşe UĞURCAN ATMACA, Aytunç EREK, Hürrem Murat ALTAY
5Analytical study of hemispherical ice sublimation in enclosures with humidity and forced convection

Nemli ve zorlanmış taşınımlı kapalı hacimlerde yarıküresel buz süblimasyonunun analitik incelenmesi

Sayfa : 207-215

Mehmet Anil GULSAN, Sedat TOKGOZ, Seyhan UYGUR ONBASIOGLU
6Experimental investigation of the effects of water addition into the intake air on combustion parameters, energy balance and developing an empirical combustion duration relation in automobile diesel engine

Bir otomobil dizel motorunda emme havasına su eklenmesinin yanma parametreleri ve enerji dengesi üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi ve yanma süreci için ampirik bağıntı geliştirme

Sayfa : 217-232

Mustafa TUTİ, Zehra ŞAHİN, Orhan DURGUN
7Numerical analysis and diffuser vane shape optimization of a radial compressor with the open-source software SU2

Açık kaynak akışkanlar dinamiği yazılımı SU2 ile radyal bir kompresörün performans analizi ve optimizasyonu

Sayfa : 233-242

Mustafa Kürşat UZUNER, Altuğ Melik BAŞOL, Bob MISCHO, Philipp JENNY