Dergi makaleleri

Yıl: 2004 • Cilt: 24 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Performance Evaluation Of A Horizontal Ground-Source Heat Pump System

Yatay Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Performans Değerlendirmesi

Sayfa : 1-10

Hikmet ESEN, Mustafa İNALLI
2Changes Of Thermal Diffusivity Values Of Some Meat Products With Temperature

Bazı Et Ürünlerinin Isıl Yayınganlık Değerlerinin Sıcaklıkta Değişimi

Sayfa : 11-17

Seher KUMCUOĞLU, Şebnem TAVMAN, İsmail H. TAVMAN
3Analysis Of Thermal Comfort Factors With Transient Energy Balance Model

Kişisel Isıl Konfor Parametrelerinin Anlık Enerji Dengesi Modeli İle Analizi

Sayfa : 18-26

Ömer KAYNAKLI, Recep YAMANKARADENİZ
4Faz Değişimli Isı İletim Problemlerinin Silindirik Ve Küresel Uzayda Başlangıç Anı İçin Analitik Çözümü

Small-Time Analytical Solution Of Phase Change Problems In Cylindrical And Spherical Domains

Sayfa : 27-32

Cihat ARSLANTÜRK
5Optimum Design Of A Rectangular Fin With Temperature-Dependent Thermal Parameters

Isıl Parametreleri Sıcaklıkla Değişen Dikdörtgen Kesitli Düz Bir Kanadın Optimum Tasarımı

Sayfa : 33-39

Cihat ARSLANTÜRK
6Thermal And Economic Analysis Of Heating System With Seasonal Storage

Mevsimlik Güneş Enerjisi Depolamalı Isıtma Sisteminin Isıl Ve Ekonomik Analizi

Sayfa : 40-48

Aynur UÇAR, Mustafa İNALLI
7Investigation Of Convective Heat Transfer In Corrugated Channels

Dalgalı Yüzeyli Levhalar Arasında Taşınımla Isı Geçişinin İncelenmesi

Sayfa : 49-61

Yaşar İSLAMOĞLU, Cem PARMAKSIZOĞLU
8Analysis Of Laminar Flow And Heat Transfer In An Asymetric Channel With Hill On The Bottom: Application Of Elliptic Grid Generation

Alt Cidarında Tümsek Bulunan Asimetrik Bir Kanalda Laminar Akış Ve Isı Transferi Analizi: Eliptik Grid Üretimi Uygulaması

Sayfa : 62-69

Hakan F. ÖZTOP, İhsan DAĞTEKİN
9Interior Heating System Using Water For Air-Cooling Engine Vehicle

Hava Soğutmalı Motor Araçlar Için Sulu Kalorifer Sistemi

Sayfa : 70-74

Kadri Süleyman YİĞİT, Salih BOSTANCI