Dergi makaleleri

Yıl: 2006 • Cilt: 26 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1The Optimum Spacing Between Parallel Heat Generating Boards Cooled by Laminar Forced Convection

Laminer Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Isı Üreten Paralel Levhalar Arasındaki En Uygun Aralığın Belirlenmesi

Sayfa : 1-10

Hafit YÜNCÜ, Özgür EKİNCİ
2Analysis of Inward Melting of Spheres Subject to Convection and Radiation

Taşınım ve Işınıma Maruz Kalan Bir Kürenin İçe Doğru Erimesinin Analizi

Sayfa : 11-16

Bülent BULUNTİ, Cihat ARSLANTÜRK
3A Simple Correlation Equation for Optimization of Radiating Rectangular Fins with Variable Thermal Conductivity

Değişken Isı İletim Katsayılı Dikdörtgen Kanatların Optimizasyonu için Bir Korelasyon Denklemi

Sayfa : 17-22

Cihat ARSLANTÜRK
4Experimental Investigation of the Heat Pump Running with Solar System

Güneş Enerjisiyle Çalışan Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 23-28

Kadir BAKIRCI, Bedri YÜKSEL
5The Thermal Effectiveness Comparision of the Classical and Finned Solar Systems

Güneş Enerjili Klasik ve Kanatçıklı Sistemlerin Isıl Verimlerinin Karşılaştırılması

Sayfa : 29-33

Mustafa AKTAŞ, İlhan CEYLAN, Hikmet DOĞAN
6Investigation of Flow Characteristics in Vortex Tubes by Multiposition Hot-Wire Technique

Vorteks Tüpündeki Akış Karakteristiklerinin Çok Pozisyonlu Sıcak Tel Yöntemi İle İncelenmesi

Sayfa : 35-48

Mehmet KAYA, Mehmet YILMAZ, Ömer ÇOMAKLI, Şendoğan KARAGÖZ
7Experimental Investigation of Ground Source, Solar Source and Air Source Heat Pumps in Elazığ and Energy and Exergy Analyses of These Systems

Güneş, Hava ve Toprak Enerjisi Kaynaklı Isı Pompalarının Elazığ Şartlarında Kullanımının Deneysel Olarak Araştırılması ve Enerji ve Ekserji Analizleri

Sayfa : 49-61

Aydın DİKİCİ, Abdullah AKBULUT, Fevzi GÜLÇİMEN