Dergi makaleleri

Yıl: 2006 • Cilt: 26 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Laminer Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Isı Üreten Paralel Levhalar Arasındaki En Uygun Aralığın Belirlenmesi

The Optimum Spacing Between Parallel Heat Generating Boards Cooled by Laminar Forced Convection

Sayfa : 1-10

Hafit YÜNCÜ, Özgür EKİNCİ
2Taşınım ve Işınıma Maruz Kalan Bir Kürenin İçe Doğru Erimesinin Analizi

Analysis of Inward Melting of Spheres Subject to Convection and Radiation

Sayfa : 11-16

Bülent BULUNTİ, Cihat ARSLANTÜRK
3Değişken Isı İletim Katsayılı Dikdörtgen Kanatların Optimizasyonu için Bir Korelasyon Denklemi

A Simple Correlation Equation for Optimization of Radiating Rectangular Fins with Variable Thermal Conductivity

Sayfa : 17-22

Cihat ARSLANTÜRK
4Güneş Enerjisiyle Çalışan Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of the Heat Pump Running with Solar System

Sayfa : 23-28

Kadir BAKIRCI, Bedri YÜKSEL
5Güneş Enerjili Klasik ve Kanatçıklı Sistemlerin Isıl Verimlerinin Karşılaştırılması

The Thermal Effectiveness Comparision of the Classical and Finned Solar Systems

Sayfa : 29-33

Mustafa AKTAŞ, İlhan CEYLAN, Hikmet DOĞAN
6Vorteks Tüpündeki Akış Karakteristiklerinin Çok Pozisyonlu Sıcak Tel Yöntemi İle İncelenmesi

Investigation of Flow Characteristics in Vortex Tubes by Multiposition Hot-Wire Technique

Sayfa : 35-48

Mehmet KAYA, Mehmet YILMAZ, Ömer ÇOMAKLI, Şendoğan KARAGÖZ
7Güneş, Hava ve Toprak Enerjisi Kaynaklı Isı Pompalarının Elazığ Şartlarında Kullanımının Deneysel Olarak Araştırılması ve Enerji ve Ekserji Analizleri

Experimental Investigation of Ground Source, Solar Source and Air Source Heat Pumps in Elazığ and Energy and Exergy Analyses of These Systems

Sayfa : 49-61

Aydın DİKİCİ, Abdullah AKBULUT, Fevzi GÜLÇİMEN