Dergi makaleleri

Yıl: 2008 • Cilt: 28 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Modeling of The Effects of Plug T ip Angle on The Performance of Counter-Flow Ranque–Hilsch Vortex Tubes Using Artificial Neural Networks

Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünün Performansına Tapa Açısı Etkisinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Modellenmesi

Sayfa : 1-7

Kevser DİNCER, Şakir TAŞDEMİR, Şenol BAŞKAYA, B. Zühtü UYSAL
2Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Plane Duct; Part 1. Hydrodynamically and Thermally Fully Developed Flow

Bir Düzlemsel Kanal İçerisindeki Viskoz Yayılımlı Power-Law Akışkanların Zorlanmış Taşınım Akışı; Kısım 1. Hidrodinamik ve Termal Olarak Tam Gelişmiş Akış

Sayfa : 9-16

Mete AVCI, Orhan AYDIN
3Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Plane Duct; Part 2. Thermally Developing Flow

Bir Düzlemsel Kanal İçerisindeki Viskoz Yayılımlı Power-Law Akışkanların Zorlanmış Taşınım Akışı Kısım 2. Termal Gelişen Akış

Sayfa : 17-24

Mete AVCI, Orhan AYDIN
4Economical and Environmental Analyses of Thermal Insulation Thickness in Buildings

Yapılarda Isı Yalıtım Kalınlığının Ekonomik ve Çevresel Analizi

Sayfa : 25-34

Abdullah YILDIZ, Gökhan GÜRLEK, Mehmet ERKEK, Necdet ÖZBALTA
5Theoretical Investigation of Production of Spherical Material Powders Via Thermal Plasma

Isıl Plazma ile Küresel Toz Metalurjisi Malzemelerinin Üretiminin Teorik Olarak İncelenmesi

Sayfa : 35-44

Umit KESKİN, Ö. Ercan ATAER
6Experimental Investigation of Effect Drying Air Temperature on Drying Time and Sorption Isotherms of Cornelian Cherry Fruits

Kurutma Havası Sıcaklığının Kızılcığın Kuruma Süresi ve Sorpsiyon Eğrisine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 45-49

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
7Numerical Investigation of Effect of Turbulator on Heat Transfer in Pipe Flows

Boru İçi Akışlarda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 51-59

Nafiz KAHRAMAN, Ufuk SEKMEN, Bilge ÇEPER, S. Orhan AKANSU
8Experimental Investigation of Heat Transfer for Oscillating Flow in a Vertical Annular Pipe

Düşey Halkasal Bir Boruda Salınımlı Akışta Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 61-66

Ünal AKDAĞ
9Experimental and Numerical Invetigation of Flow Around a Semi-Ellipsoid Abstacle

Yarı-Elipsoid Bir Engel Etrafındaki Akışın Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Sayfa : 67-73

Yücel ÖZMEN, Ertan BAYDAR