Dergi makaleleri

Yıl: 2008 • Cilt: 28 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünün Performansına Tapa Açısı Etkisinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Modellenmesi

Modeling of The Effects of Plug T ip Angle on The Performance of Counter-Flow Ranque–Hilsch Vortex Tubes Using Artificial Neural Networks

Sayfa : 1-7

Kevser DİNCER, Şakir TAŞDEMİR, Şenol BAŞKAYA, B. Zühtü UYSAL
2Bir Düzlemsel Kanal İçerisindeki Viskoz Yayılımlı Power-Law Akışkanların Zorlanmış Taşınım Akışı; Kısım 1. Hidrodinamik ve Termal Olarak Tam Gelişmiş Akış

Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Plane Duct; Part 1. Hydrodynamically and Thermally Fully Developed Flow

Sayfa : 9-16

Mete AVCI, Orhan AYDIN
3Bir Düzlemsel Kanal İçerisindeki Viskoz Yayılımlı Power-Law Akışkanların Zorlanmış Taşınım Akışı Kısım 2. Termal Gelişen Akış

Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Plane Duct; Part 2. Thermally Developing Flow

Sayfa : 17-24

Mete AVCI, Orhan AYDIN
4Yapılarda Isı Yalıtım Kalınlığının Ekonomik ve Çevresel Analizi

Economical and Environmental Analyses of Thermal Insulation Thickness in Buildings

Sayfa : 25-34

Abdullah YILDIZ, Gökhan GÜRLEK, Mehmet ERKEK, Necdet ÖZBALTA
5Isıl Plazma ile Küresel Toz Metalurjisi Malzemelerinin Üretiminin Teorik Olarak İncelenmesi

Theoretical Investigation of Production of Spherical Material Powders Via Thermal Plasma

Sayfa : 35-44

Umit KESKİN, Ö. Ercan ATAER
6Kurutma Havası Sıcaklığının Kızılcığın Kuruma Süresi ve Sorpsiyon Eğrisine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Effect Drying Air Temperature on Drying Time and Sorption Isotherms of Cornelian Cherry Fruits

Sayfa : 45-49

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
7Boru İçi Akışlarda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi

Numerical Investigation of Effect of Turbulator on Heat Transfer in Pipe Flows

Sayfa : 51-59

Nafiz KAHRAMAN, Ufuk SEKMEN, Bilge ÇEPER, S. Orhan AKANSU
8Düşey Halkasal Bir Boruda Salınımlı Akışta Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Heat Transfer for Oscillating Flow in a Vertical Annular Pipe

Sayfa : 61-66

Ünal AKDAĞ
9Yarı-Elipsoid Bir Engel Etrafındaki Akışın Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Experimental and Numerical Invetigation of Flow Around a Semi-Ellipsoid Abstacle

Sayfa : 67-73

Yücel ÖZMEN, Ertan BAYDAR