Dergi makaleleri

Yıl: 2009 • Cilt: 29 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Deniz Suyunun Bir Direk Temas Isı Değiştiricisinde Arıtılması: Global ve Lokal Model Sonuçları

Seawater Desalination in a Direct Contact Heat Exchanger: Global and Local Model Results

Sayfa : 1-9

Murat TEKELİOĞLU
2Çileklerın Dondurarak Kurutma Davranışlarının Yapay Sınır Ağları Kullanılarak Modellenmesı

Modeling of Freeze Drying Behaviors of Strawberries by Using Artificial Neural Network

Sayfa : 11-21

Tayfun MENLİK, Volkan KIRMACI, Hüseyin USTA
3Kritik Nokta Üstü Çevrimli CO2 Soğutma Sistemlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı: Yeni Bir Korelâsyon

The Optimum Gas Cooler Pressure for Transcritical CO2 Refrigeration Cycle: A New Correlation

Sayfa : 23-28

Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Ali Ekrem AKDAĞ
4Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi

Flame Speed of Hydrogen Enriched Methane Fuel and Chemical Kinetic Analysis of Emissions

Sayfa : 29-42

Onur TUNÇER
5Üst Katman Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi

Influence of Upper Layer Properties on the Ground Temperature Distribution

Sayfa : 43-51

Tuncay YILMAZ, Arif ÖZBEK, Alper YILMAZ, Orhan BÜYÜKALACA
6Yatay Yüzeye Gelen Anlık Global Güneş Işınımın Tahmini İçin Basit Bir Hesaplama Metodu

A Simple Calculation Method for Estimation of Instantaneous Global Solar Radiation on Horizontal Surface

Sayfa : 53-58

Kadir BAKIRCI
7Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Laminer Akışta Hidrodinamik ve Isıl Olarak Gelişmekte Olan Isı Transferi Probleminin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Investigation of Heat Transfer Problem in Hydrodynamically and Thermally Developing Laminar Flow in Trapezoidal Cross-Section Duct

Sayfa : 59-66

Oğuz TURGUT, Nevzat ONUR, Kamil ARSLAN, Feyza GÜNBEY
8Lazer Enerjisinin Sesüstü Kavitelerdeki Akış Üzerine Etkileri

The Effects of Laser Energy Deposition on Supersonic Cavity Flow

Sayfa : 67-73

Selin ARADAG, Hong YAN, Doyle KNIGHT
9Dikdörtgen Bir Tank İçerisinde Yatay Bir Boru Etrafındaki Buz Oluşumu

Ice Formation Around a Horizontal Tube in a Rectangular Vessel

Sayfa : 75-87

Ahmet FERTELLİ, Orhan BÜYÜKALACA, Alper YILMAZ
10Türkiye’nin Net Elektrik Tüketiminin Tahmini

Estimation of Net Electricity Consumption of Turkey

Sayfa : 89-98

Mehmet BİLGİLİ
11Bişkek, Kırgızistan’da Coğrafik ve Meteorolojik Veriyi Kullanarak Angstrom Katsayılarından Güneş Işımasının Hesaplanması

Estimation of Solar Radiation from Angstroms Coefficients by Using Geographical and Meteorological Data in Bishkek, Kyrgyzstan

Sayfa : 99-108

İnci TÜRK TOĞRUL
12Farklı Soğutucular Kullanarak CPU’nun Isı Boruları ile Soğutulması

Cooling of a CPU with Heat Pipes Using Different Refrigeration Fluids

Sayfa : 109-116

İsak KOTCİOĞLU, Sinan ÇALIŞKAN, Eyüphan MANAY