Dergi makaleleri

Yıl: 2010 • Cilt: 30 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Türkiye’nin Güney, Güneybatı ve Batı Bölgelerindeki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Wind Energy Density in the Southern, Southwestern and Western Region of Turkey

Sayfa : 1-12

Mehmet BİLGİLİ, Beşir ŞAHİN, Erdoğan ŞİMŞEK
2İki Bölgeli Ara-Isıtmalı Termal Güç Sisteminin Yük-Frekans Kontrolü için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Tabanlı Pi-Kontrolör

Particle Swarm Optimization Based Pi-Controller Design to Load-Frequency Control of a Two Area Reheat Thermal Power System

Sayfa : 13-21

Haluk GÖZDE, M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU, İlhan KOCAARSLAN, M. Akif ŞENOL
3Eğik Kare Kapalı Bir Bölge İçindeki Su Bazlı Nanoakışkanların Doğal Taşınımla Isı Transferi

Heat Transfer of Water-Based Nanofluids with Natural Convection in a Inclined Square Enclosure

Sayfa : 23-33

Elif BÜYÜK ÖĞÜT
4Yer Yüzey Sıcaklığının Becker ve Li–1990 Algoritmasına Bağlı Hesaplanması

Calculation Land Surface Temperature Depening on Becker and Li–1990 Algorithm

Sayfa : 35-43

Mehmet ŞAHİN, Hacı Mustafa KANDIRMAZ
5Hidrojen-Metan Karışım Yanmasında Yanma Model Sabitinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Combustion Model Constant in Combustion of Hydrogen-Methane Mixture

Sayfa : 45-57

İlker YILMAZ, Mustafa İLBAŞ
6Kuru Tip Çimento Üretiminde Farin Değirmeninin Termoekonomik Analizi

Thermoeconomic Analysis of Farine Mill in Dry Type Cement Production

Sayfa : 59-72

Ziya SÖĞÜT, Zuhal OKTAY, Hikmet KARAKOÇ, Yılmaz YÖRÜ
7CO2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompalarında Soğutucu Akışkan Çıkış Sıcaklığının Ekserji Verimine Etkisi

The Effect of Refrigerant Outlet Temperature for Exergy Efficiency of Heat Pumps Using CO2

Sayfa : 73-78

Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI
8Elmas Kanat Modelinde Oluşan Girdap Çökmesine Sapma Açısının Etkisi

Effect of Yaw Angle on The Formation of Vortex Breakdown Over the Diamond Wing

Sayfa : 79-89

Sedat YAYLA, Çetin CANPOLAT, Beşir ŞAHİN, Hüseyin AKILLI
9Çarpan Dairesel Bir Jette Çarpma Bölgesi Türbülans Şiddetinin Isı Transferine Etkisi

Effects of Stagnation Region Turbulence of an Impinging Jet on Heat Transfer

Sayfa : 91-98

Nevin ÇELİK, Haydar EREN
10Gündüz Şartlarında Üçgen Kesitli Çatıda Doğal Taşınım

Natural Convection in a Triangular Cross Section Roof under Daylight Conditions

Sayfa : 99-110

Haydar KÜÇÜK, Hasan GEDİKLİ
11Güneş Enerjisi Destekli, Isı Pompalı Kırmızıbiber Kurutucusunun Tasarımı, İmalatı Ve Performans Deneyleri

Designing, Manufacturing and Performance Experiments of Heat Pump Red Pepper Dryer Assisted Solar Energy

Sayfa : 111-120

Mustafa AKTAŞ, İlhan CEYLAN, Hikmet DOĞAN, Zülfikar AKTEKELİ
12Ege Bölgesindeki Toprak Sıcaklıklarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Belirlenmesi

Determination of the Soil Temperatures in Aegean Region by Artificial Neural Network Method

Sayfa : 121-132

Mehmet BİLGİLİ, Erdoğan ŞİMŞEK, Beşir ŞAHİN