Dergi makaleleri

Yıl: 2011 • Cilt: 31 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Isıl Enerji Depolama Ünitesi İçin Buz Kalınlığı Ölçüm Yöntemi

Ice Thickness Measurement Method for Thermal Energy Storage Unit

Sayfa : 1-10

Mehmet Akif EZAN, Levent ÇETİN, Aytunç EREK
2Soğutucu Akışkan Miktarının Otomotiv AC Sistemi Performansına Etkisinin Deneysel Araştırılması

Experimental Investigation of Refrigerant Charge Effects on Mobile Air Conditioning System Performance

Sayfa : 11-17

Kemal ATİK, Abdurrazzak AKTAŞ
3Destilasyon Dizilerinin Genetik Tabanlı Bir Algoritma ile Ekserjetik Optimizasyonu

Exergetic Optimization of Distillation Sequences using a Genetic Based Algorithm

Sayfa : 19-25

Yavuz ÖZÇELİK
4Leidenfrost Sıcaklığındaki Bir Çelik Plakanın Sprey ile Soğutulmasının Deneysel Ölçümü ve Sayısal Modellenmesi

Experimental Measurements and Computational Modeling for the Spray Cooling of a Steel Plate near the Leidenfrost Temperature

Sayfa : 27-36

Cemil YİĞİT, Nedim SÖZBİR, S.C. YAO, Hasan Rıza GÜVEN, Roy J. ISSA
5T700 Helikopter Turboşaft Motoru Gerçek-Zamanlı Simülasyonları İçin Yeni Bir Yüksek Sadakat Seviyeli Zaman-Bağıl Aerotermal Model

A New High-Fidelity Transient Aerothermal Model for Real-Time Simulations of the T700 Helicopter Turboshaft Engine

Sayfa : 37-44

Oğuz UZOL
6Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde Kalıp Sıcaklığına Bağlı Olarak Döküm-Kalıp Ara yüzeyinde Oluşan Termal Temas Direncinin Belirlenmesi

Determination of the Thermal Contact Resistance in the Casting-Mould Interface during High Pressure Die-Casting Process Depending on Mould Temperature

Sayfa : 45-57

Osman İPEK, Murat KORU
7Bir Su Soğutma Grubunun Performansı İçin Deneysel Tasarım ve Regresyon Analizi

Experimental Design and Regression Analysis for Performance of a Chiller System

Sayfa : 59-65

Orhan EKREN, Banu Y. EKREN
8Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemlerinin Performans Analizi

Performance Analysis of the External Wall Thermal Insulation Systems Applied in Residences

Sayfa : 67-76

Neşe DİKMEN
9Faklı Gözeneklilik Oranlarındaki Atmosferik Plazma Spray Zirkonyanın Isı İletim Katsayısının Nümerik Modellemesi

Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels

Sayfa : 77-84

Özge ALTUN, Y. Erhan BOKE, Soner ALANYALI
10Gaz-Katı Yakıtlı Güç Santralinde Verim Artışının Ekserji Analizi Kullanılarak İncelenmesi

The Investigation of Increasing of the Efficiency in the Power Plant with Gas-Solid Fuels by Exergy Analysis

Sayfa : 85-107

Zafer ŞAHİN, Mehmet KOPAÇ, N. Özgür AYDIN
11Akış Kontrol Çubuğu İle Kare Kesitli Bir Küt Cisim Etrafındaki Akış Kontrolünde Hücum Açısının Girdap Kopma Olayına Etkisi

The Effect of Attack Angle to Vortex Shedding Phenomenon of Flow Around a Square Prism with a Flow Control Rod

Sayfa : 109-120

Yahya Erkan AKANSU, Mehmet ÖZMERT, Erhan FIRAT
12Fakir Yanma Şartları Altında Buji Ateşlemeli Bir Motorda Termal Verim ve Çevrimsel Farkların Analizi

Analysis of the Thermal Efficiency and Cyclic Variations in a SI Engine under Lean Combustion Conditions

Sayfa : 121-127

Mehmet Akif CEVİZ, İlhan Volkan ÖNER, Ferhat KAYA, Tevhit KARACALI