Dergi makaleleri

Yıl: 2011 • Cilt: 31 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Ice Thickness Measurement Method for Thermal Energy Storage Unit

Isıl Enerji Depolama Ünitesi İçin Buz Kalınlığı Ölçüm Yöntemi

Sayfa : 1-10

Mehmet Akif EZAN, Levent ÇETİN, Aytunç EREK
2Experimental Investigation of Refrigerant Charge Effects on Mobile Air Conditioning System Performance

Soğutucu Akışkan Miktarının Otomotiv AC Sistemi Performansına Etkisinin Deneysel Araştırılması

Sayfa : 11-17

Kemal ATİK, Abdurrazzak AKTAŞ
3Exergetic Optimization of Distillation Sequences using a Genetic Based Algorithm

Destilasyon Dizilerinin Genetik Tabanlı Bir Algoritma ile Ekserjetik Optimizasyonu

Sayfa : 19-25

Yavuz ÖZÇELİK
4Experimental Measurements and Computational Modeling for the Spray Cooling of a Steel Plate near the Leidenfrost Temperature

Leidenfrost Sıcaklığındaki Bir Çelik Plakanın Sprey ile Soğutulmasının Deneysel Ölçümü ve Sayısal Modellenmesi

Sayfa : 27-36

Cemil YİĞİT, Nedim SÖZBİR, S.C. YAO, Hasan Rıza GÜVEN, Roy J. ISSA
5A New High-Fidelity Transient Aerothermal Model for Real-Time Simulations of the T700 Helicopter Turboshaft Engine

T700 Helikopter Turboşaft Motoru Gerçek-Zamanlı Simülasyonları İçin Yeni Bir Yüksek Sadakat Seviyeli Zaman-Bağıl Aerotermal Model

Sayfa : 37-44

Oğuz UZOL
6Determination of the Thermal Contact Resistance in the Casting-Mould Interface during High Pressure Die-Casting Process Depending on Mould Temperature

Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde Kalıp Sıcaklığına Bağlı Olarak Döküm-Kalıp Ara yüzeyinde Oluşan Termal Temas Direncinin Belirlenmesi

Sayfa : 45-57

Osman İPEK, Murat KORU
7Experimental Design and Regression Analysis for Performance of a Chiller System

Bir Su Soğutma Grubunun Performansı İçin Deneysel Tasarım ve Regresyon Analizi

Sayfa : 59-65

Orhan EKREN, Banu Y. EKREN
8Performance Analysis of the External Wall Thermal Insulation Systems Applied in Residences

Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemlerinin Performans Analizi

Sayfa : 67-76

Neşe DİKMEN
9Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels

Faklı Gözeneklilik Oranlarındaki Atmosferik Plazma Spray Zirkonyanın Isı İletim Katsayısının Nümerik Modellemesi

Sayfa : 77-84

Özge ALTUN, Y. Erhan BOKE, Soner ALANYALI
10The Investigation of Increasing of the Efficiency in the Power Plant with Gas-Solid Fuels by Exergy Analysis

Gaz-Katı Yakıtlı Güç Santralinde Verim Artışının Ekserji Analizi Kullanılarak İncelenmesi

Sayfa : 85-107

Zafer ŞAHİN, Mehmet KOPAÇ, N. Özgür AYDIN
11The Effect of Attack Angle to Vortex Shedding Phenomenon of Flow Around a Square Prism with a Flow Control Rod

Akış Kontrol Çubuğu İle Kare Kesitli Bir Küt Cisim Etrafındaki Akış Kontrolünde Hücum Açısının Girdap Kopma Olayına Etkisi

Sayfa : 109-120

Yahya Erkan AKANSU, Mehmet ÖZMERT, Erhan FIRAT
12Analysis of the Thermal Efficiency and Cyclic Variations in a SI Engine under Lean Combustion Conditions

Fakir Yanma Şartları Altında Buji Ateşlemeli Bir Motorda Termal Verim ve Çevrimsel Farkların Analizi

Sayfa : 121-127

Mehmet Akif CEVİZ, İlhan Volkan ÖNER, Ferhat KAYA, Tevhit KARACALI