Dergi makaleleri

Yıl: 2011 • Cilt: 31 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Mikroborularda Tek Fazlı Laminer Su Akışında Viskoz Isınma Etkisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Investigation of the Viscous Heating Effect at Single-Phase Laminer Water Flow in Microtubes

Sayfa : 1-11

Nezaket PARLAK, Mesut GÜR, Tahsin ENGİN, Hasan KÜÇÜK
2Bir Eğrisel Kare Kanal İçerisindeki Zorlanmış Konveksiyon Akış ve Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi

Three-Dimensional Numerical Analysis of Forced Convection Flow And Heat Transfer in a Curved Square Duct

Sayfa : 13-24

Nevzat ONUR, Oğuz TURGUT, Kamil ARSLAN
3İzmir İline Ashrae Açık Gün Modelinin Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi

Investigation of Applicability of Ashrae Clear-Sky Model to Izmir, Turkey

Sayfa : 25-32

Abdullah YILDIZ
4Su’yun Soğutucu Akışkan Olarak Aşırı Isıtma Etkisinin Diğer Akışkanlarla Kıyaslanması

Comparison of Superheating Effect of Water As a Refrigerant with the Other Refrigerants

Sayfa : 33-40

Ali KILIÇARSLAN, İrfan KURTBAŞ
5Türkiye’deki Bir Kombine Güç Çevrimi Santralinin İkinci Yasa ve Duyarlılık Analizleri

Second Law and Sensitivity Analysis of a Combined Cycle Power Plant in Turkey

Sayfa : 41-50

Mustafa Zeki YILMAZOĞLU, Ehsan AMIRABEDIN
6Rüzgar Türbinleri İçin Düşük Hücum Açılarında Farklı Kanat Profillerinin Performans Analizi

Performance Analysis of Different Airfoils for Wind Turbine Blades at Low Angles of Attack

Sayfa : 51-59

K. Melih GÜLEREN, Sinan DEMİR
7Motor Alevi Gelişiminde Türbülans Parametreleri ve Basınç Değişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Investigation of the Correlation between Turbulent Parameters and Pressure Variations during Engine Flame Development

Sayfa : 61-72

Dinçer BURAN, Hasan Basri SANDAL
8Yatay İnce Bir Silindir Üzerinden Olan Isı ve Kütle Transferine Manyetik Alanın Etkisi

Heat and Mass Transfer from a Horizontal Slender Cylinder with a Magnetic Field Effect

Sayfa : 73-78

Ahmet KAYA
9Tünel Fırın Ön Isıtma Bölgesinin Matematiksel Modeli ve Simülasyonu

Mathematical Modeling and Simulation of the Preheating Zone of a Tunnel Kiln

Sayfa : 79-86

Ebru MANÇUHAN, Kurtul KÜÇÜKADA, Emre ALPMAN
10İkiz-Silindirik Oluk Tipli Güneş Enerjisi Yoğunlaştırıcısında Kızgın Su Üretiminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi

The Experimental and Theoritical Investigation on of Superheated Water in Twin-Cylindrical Solar Parabolic Collectors

Sayfa : 87-94

Cuma ÇETİNER, Fethi HALICI, Hamit ÇAÇUR
11Farklı İç Hava Hızlarının ve Sıcaklıklarının Isıl Konfor Üzerine Etkisi

The Effect of Different Indoor Air Velocities and Temperatures on Thermal Comfort

Sayfa : 95-100

Nurullah ARSLANOĞLU, Abdulvahap YİĞİT
12Düşük Güçlü Benzinli Motorda Emisyonları Ve Yakıt Tüketimini İyileştirmek İçin Hidrojen Kullanımı

The Usage of Hydrogen for improving Emissions and Fuel Consumption in a Small Gasoline Engine

Sayfa : 101-108

Murat KOSAR, Bulent OZDALYAN, M. Bahattin CELIK
13Kanatçık Adımının Kanatçıklı Konsantrik Pasajın Giriş Bölgesindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerine Etkisi

The Effect of Fin Pitch on Heat Transfer and Fluid Flow Characteristics in the Entrance Regionof a Finned Concentric Passage

Sayfa : 109-122

Kemal KUVVET, Tahir YAVUZ