Dergi makaleleri

Yıl: 2012 • Cilt: 32 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Patlama Sonrası Oluşan Şok Dalgalarının Euler Denklemleri ve İntibak Eden Çözüm Ağları Kullanılarak Simülasyonu

Blast Wave Simulations Using Euler Equations and Adaptive Grids

Sayfa : 1-9

Emre ALPMAN
2Turbofan Motorlarda Egzoz Gaz Sıcaklığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi

Estimation of Exhaust Gas Temperature Using Artificial Neural Network in Turbofan Engines

Sayfa : 11-18

Mustafa ILBAS, Mahmut TURKMEN
3Enerji Verimli Binalarda Farklı Ekonomizer Kontrol Yöntemlerinin Performans Değerlendirilmesi

Performance Evaluation of Different Air-Side Economizer Control Methods for Energy Efficient Building

Sayfa : 19-30

Mehmet Azmi AKTACİR
4Yatay Bir Silindir Üzerinde Bulunan Dairesel Kanatçıklardan Doğal Konveksiyonla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Annular Fins on a Horizontal Cylinder

Sayfa : 31-41

Ayla DOGAN, Sinan AKKUS, Şenol BASKAYA
5Bir Gazlaştırıcılı Kombine Çevrim Santralinin Termodinamik Analizi

Thermodynamic Analysis of an Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant

Sayfa : 43-53

M. Zeki YILMAZOĞLU, Ali DURMAZ
6Tek Silindirli Benzinli Bir Motorda Kismi Yüklerde Bütanol İlavesinin Performansa ve Emisyonlara Etkisi

Effect of Adding Butanol on the Performance and Emissions of a Single-Cylinder Gasoline Engine for Partial Loads

Sayfa : 55-62

Salih ÖZER, Mehmet AKÇAY, Mustafa GÖLCÜ, Hilmi YAZICI
7Panel Tip Radyatörlerin Cfd Analizi ile Termal Verim Hesabı

Thermal Efficiency Estimation of The Panel Type Radiators with Cfd Analysis

Sayfa : 63-71

Emir AYDAR, İsmail EKMEKÇİ
8Adıyaman’da Bir Güneş Baca Tesisinde Sıcaklık Alanın Deneysel Olarak İncelenmesi

Experimental Study of Temperature Field in a Solar Chimney Plant in Adıyaman

Sayfa : 73-80

Abdulcelil BUĞUTEKİN
9Deneysel Bir Kurutma Sistemi Tasarimi ve Çalişma Parametrelerinin İncelenmesi

Design of an Experimental Drying System and Investigation of Operating Parameters

Sayfa : 81-88

Erkan DİKMEN, Arzu Şencan ŞAHİN, Ali Kemal YAKUT
10Gaz Türbini Kanatçığının Termal Performansına Film Soğutma Kademe Sayısının Etkisinin İncelenmesi

Study on the Effect of Number of Film Cooling Rows on the Thermal Performance of Gas Turbine Blade

Sayfa : 89-98

S.F. SHAKER, M.Z. ABDULLAH, M. A. MUJEEBU, K.A. AHMAD and M.K. ABDULLAH
11Zamana Baglı Akışkanların Sayısal Çözümlemeleri İçin Bir Kapalı Spektral Yöntem ve Dönen Disk Akışı Isı Transferi Problemine Uygulaması

An Implicit Spectral Method for the Numerical Solution of Unsteady Flows with an Application to Rotating Disk Flow and Heat Transfer

Sayfa : 99-106

Mustafa TURKYILMAZOĞLU
12Hava Üflemenin Dairesel Silindir Üzerindeki Türbülanslı Akışa Etkileri

Effects of Air Blowing on Turbulent Flow over a Circular Cylinder

Sayfa : 107-119

Buryan APACOGLU, Akin PAKSOY, Selin ARADAG
13Bükülü Kare Kesitli Kanal İçinde Isı Geçişinin ve Akışın Sayısal Analizi

Numerical Investigation of Heat Transfer and Flow in a Twisted-Shaped Square Duct

Sayfa : 121-131

Nihal UĞURLUBİLEK
14Piston-Prop Uçak Motorlarının Ekserjetik, Ekserjoekonomik ve Sürdürülebilir Değerlendirilmesi

Exergetic, Exergoeconomic and Sustainability Assessments of Piston-Prop Aircraft Engines

Sayfa : 133-144

Onder ALTUNTAS, T. Hikmet KARAKOC, Arif HEPBASLI
15Kanatlı Borulu Evaporatörün Kuru Şartlar Altında Isıl Performansının İncelenmesi

Investigation of Thermal Performance of Finned Tube Evaporator under Dry Conditions

Sayfa : 145-150

Dilek Nur ÖZEN, Kemal ALTINIŞIK
16Halka Akış Şartlarında Pürüzsüz Yatay Boruda Yoğuşmada Taşınım Katsayısının Belirlenmesi

Determination of the Heat Transfer Coefficient during Annular Flow Condensation in Smooth Horizontal Tubes

Sayfa : 151-159

Özden AĞRA, İsmail TEKE