Dergi makaleleri

Yıl: 2013 • Cilt: 33 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Adomıan Ayrıştırma Metodu İle Isıl İletkenliği Sıcaklıkla Değişen Hiperbolik Profilli Dairesel Kanatta Isı İletimi

Adomian Decomposition Method for Heat Conduction in an Annular Fin of Hyperbolic Profile with Temperature Dependent Thermal Conductivity

Sayfa : 1-8

İshak Gökhan AKSOY
2Biyogaz Beslemeli Gaz Motorlu Bir Kojenerasyon Sisteminin Termoekonomik Analizi

Thermoeconomic Analysis of a Biogas Engine Powered Cogeneration System

Sayfa : 9-21

Ayşegül ABUŞOĞLU, Sinan DEMİR, Mehmet KANOĞLU
3Effects of Horizontal / Vertical Fin Tip Gaps on Microchannel Heat Sinks Performancein Electronic Cooling

Elektronik Soğutmada Yatay/Düşey Kanatçık Tepe Açıklığının Mikrokanal Isı Kuyusu Performansına Etkileri

Sayfa : 23-34

H.J. Tony TAN, M.Z. ABDULLAH
4Benzine Metanol ve Mtbe Katılmasının Motor Performansına, CO Emisyonuna ve Yakıt Fiyatına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Comparative Investigation the Use of Methanol and Methyl Tertiary Butyl Ether in Gasoline on Engine Performance, CO Emissions and Fuel Cost

Sayfa : 35-44

İsmet SEZER, Atilla BİLGİN
5Türkiye’de Bina Duvarları İçin Optımum Isıl Yalıtım Kalınlıkları ve Geri Ödeme Süreleri

Optimum Thermal Insulation Thicknesses and Payback Periods for Building Walls in Turkey

Sayfa : 45-55

Ömer KAYNAKLI
6Buji Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Emisyon Değerlerinin Yapay Sinir Ağlari İle Tahmin Edilmesi

Prediction of Performance and Emission Parameters of an SI Engine by Using Artificıal Neural Networks

Sayfa : 57-64

Kemal ATİK, Nafiz KAHRAMAN, Bilge ALBAYRAK ÇEPER
7Sınırlandırılmış Çarpan Hava Jeti Dizisinin Sayısal İncelenmesi

A Numerical Investigation on Confined Impinging Array of Air Jets

Sayfa : 65-74

Yücel ÖZMEN, Ertan BAYDAR
8Isı İletim Katsayısı Sıcaklığa Bağlı Dönen Gözenekli Levhadan Isı Transferinin Analizi

Heat Transfer Analysis from Rotating Porous Plate with Temperature-Dependent Thermal Conductivity

Sayfa : 75-82

Mohsen TORABİ, Hessameddin YAGHOOBİ
9Ayçiçek Yağı Metil Esteri Dizel Karışımları Kullanılarak Dizel Motor Emisyonlarının İyileştirilmesi

Diesel Engine Emissions Improvements by the Use of Sun Flower Methyl Ester / Diesel Blends

Sayfa : 83-88

Cenk SAYIN
10Bir Buji Ateşlemeli Motorun Egzoz Sisteminin Termal Performasının CFD ve Deneysel Analizi

CFD and Experimental Analysis on Thermal Performance of Exhaust System of a Spark Ignition Engine

Sayfa : 89-99

Mesut DURAT, Zekeriya PARLAK, Murat KAPSIZ, Adnan PARLAK, Ferit FIÇICI
11Metal Bir Ana Malzeme Üzerindeki Termal Bariyer Kaplamanın Isı Transfer Analizi

Heat Transfer Analysis of Thermal Barrier Coatings on a Metal Substrate

Sayfa : 101-109

Ozge ALTUN, Y. Erhan BOKE
12Düşük Sıcaklıkta Isı Kaynağı Kullanan Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu

Thermoeconomic Optimization of an Absorption System using Heat Source at Relatively Low Temperature

Sayfa : 111-117

Erdal YILDIRIM, Bülent YEŞİLATA
13Sarmal Kompresörlü Bir Soğutma Sistemi Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Assesment of Refrigeration System Characteristics with Scroll Compressor

Sayfa : 119-124

Orhan ERKEN, Serhan KÜÇÜK
14Laminar Darbeli Boru Akışlarında Geçiş Başlangıcının Belirlenmesi

Determination of Transition Onset in Laminar Pulsatile Pipe Flows

Sayfa : 125-133

Emrah ÖZAHİ, Melda Özdinç ÇARPINLIOĞLU
15Türkiye’nin Ankara İlinde Yapılan Güneş Işınımı Ölçümleri

Measurement of Solar Radiation in Ankara, Turkey

Sayfa : 135-142

Ahmet ÇAĞLAR, Cemil YAMALI, Derek K. BAKER, Bilgin KAFTANOĞLU
16Dar Aralıklı Eş Eksenli Halka Kesitli Borunun Termohidrolik Analizi

Thermohydraulic Analysis of Concentric Annular Tube Having Narrow Gap

Sayfa : 143-155

Nihal UGURLUBİLEK, I. Yalcın URALCAN