Dergi makaleleri

Yıl: 2014 • Cilt: 34 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Diş Tamirlerinde Malzeme Kalınlığının Soğutma İşleminden Kaynaklanan Artık Gerilmeler Üzerindeki Etkisi

Effect of Material Thickness on Residual Stresses Originated From Cooling Process in Dental Restorations

Sayfa : 1-7

Mehmet DURANAY
2Gövde -Boru Tipi Isı Değiştirici Tasarımı İçin Basitleştirilmiş Üç-Bölgeli Model

A Simplified Three-Zone Model for Designing Shell-and-Tube Refrigerant Condensers

Sayfa : 9-18

Yusuf Ali KARA
3Buhar Sıkıştırmalı-Absorbsiyonlu Çift Kademeli Soğutma Çevrimi ve Alternatif Çevrimlerle Karşılaştırılması

The Vapour Compression-Absorption Two Stage Refrigeration Cycle and Its Comparison with Alternative Cycles

Sayfa : 19-26

Canan CİMŞİT, İlhan Tekin ÖZTÜRK
4Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Soğutucu Akışkanlar için Termodinamik Analizi

Thermodynamic Analysis of a Ground Source Heat Pump for Different Refrigerants

Sayfa : 27-34

Recai ALKAN, Ahmet KABUL, Önder KIZILKAN
5Gözenekli Bir Ortamdaki Düşey Bir Plaka Üzerinden Olan Akışa Kaldırma Kuvveti ve Birleşik Isı Transferinin Etkisi

Effects of Buoyancy and Conjugate Heat Transfer Flow Over on a Vertical Plate Embedded in a Porous Media

Sayfa : 35-41

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
6Yeni Tasarı Üçlü Camlı Faz Değişim Maddeli Duvarın Enerji Değerlendirmesi

Energy Evaluation of a Phase Change Material Wall Covered with Novel Triple Glass

Sayfa : 43-51

Aslıhan KURNUÇ, Yusuf Ali KARA
7Soğuk İklimlerdeki Konutların Enerji Etkin Yenilenmesi

Energy-Saving Retrofitting of Houses in Cold Climates

Sayfa : 53-61

Yusuf YILDIZ, Türkan Göksal ÖZBALTA, Asude ELTEZ
8Bir Elektrosprey Enjektörün Deneysel İncelemesi

Experimental Investigation of an Electrospray Injector

Sayfa : 63-76

Mahmut Can KARAKAYA, Ragıp ABDULLAHOĞLU, Onur TUNÇER, Hüseyin KIZIL, Levent TRABZON
9Lineer Fresnel Kolektör Sisteminin Deneysel Araştırılması

Experimental Investigation of a Linear Fresnel Collector System

Sayfa : 77-83

İhsan DOSTUÇOK, Reşat SELBAŞ, Arzu Şencan ŞAHİN
10Bir Boru İçerisinde Basınç Kaynaklı Atımlı Akış için Hidrodinamik Gelişme Uzunluğu

On The Hydrodynamical Development Length for Pressure-Driven Pulsating Laminar Flow in a Pipe

Sayfa : 85-91

Orhan AYDIN, Cemalettin AYGÜN
11Düşey Düz Borulu Yoğuşturucularda Isı Taşınım Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi

Experimental Investigation of Heat Transfer Coefficient inside Vertical Smooth Tube Condensers

Sayfa : 93-99

Gökhan ARSLAN, Nurdil ESKİN
12Organik Rankine Çevrimi İle Çalışan Atık Isı Kaynaklı Bir Soğutma Sisteminin Performansının Araştırılması

Cooling Performance Investigation of a System with an Organic Rankine Cycle Using Waste Heat Sources

Sayfa : 101-109

Ertuğrul CİHAN
13Çift Geçişli Hava Akışkanlı Güneş Toplacı Kanal Yüksekliğinin Termohidrolik Verime Etkisinin İncelenmesi

Investigaton of Double Pass Solar Air Collector Channel Depth on Thermohydraulic Efficiency

Sayfa : 111-122

Cihan YILDIRIM, İsmail SOLMUŞ
14Küçük Ölçekli Yatay Eksenli Bir Rüzgar Türbininin Mikro Genetik Algoritma Kullanılarak Bölgeye Özgü Optımizasyonu

Site-Specific Optimization of a Small-Scale Horizontal Axis Wind Turbine via Micro Genetic Algorithm

Sayfa : 123-135

A. Emre ALPMAN, M. Onur KIMILLI, Abdullah ERİŞİK, Erdi ŞAHİN
15Nanoakışkan Viskozitesinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

A Comparative Evaluation on Nanofluid Viscosity

Sayfa : 137-151

Elif Begüm ELÇİOĞLU, Almıla Güvenç YAZICIOĞLU, Sadık KAKAÇ
16TiO2 Katkılı Polivinil Alkol Bazlı Nanokompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu

Synthesis and Characterization of Polyvinyl Alcohol Based and Titaniumdioxide Doped Nanocomposite Membrane

Sayfa : 153-162

Alpay ŞAHİN, İrfan AR