Dergi makaleleri

Yıl: 2014 • Cilt: 34 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Isı Geri Kazanım Sistemleri Kullanılan Bir Gıda Fabrikasının Yakıt Tasarruf Potansiyelinin Deneysel Olarak Araştırılması

Experimental Investigation of a Food Plant Using Waste Heat Recovery Systems to Determine the Potential for Fuel Savings

Sayfa : 1-8

M. Handan ÇUBUK, Özlem EMANET, Ahmet Selim DALKILIÇ, Somchai WONGWISES
2Buhar Sıkıştırmalı-Absorbsiyonlu Kaskad Soğutma Çevrimlerinin İkinci Kanun Analizi

Second Law Based Thermodynamic Analysis of Compression-Absorption Cascade Refrigeration Cycles

Sayfa : 9-18

Canan CIMSIT, Ilhan Tekin OZTURK, Murat HOSOZ
3Çevre Dostu R290/R600/R600a Karışımının Su Soğutmalı Isı Pompasındaki İkinci Kanun Analizi

Second Law Analysis of an Environmentally Friendly R290/R600/R600a Mixture in a Water-Cooled Heat Pump Unit

Sayfa : 19-28

Tayfun MENLİK, Hasan ÖZCAN, Erol ARCAKLIOĞLU
4Adsorpsiyonlu Bir Soğutma Sisteminin Performansının Farklı Çalışma Çiftleri İçin Teorik Analizi

Theoretical Analysis of the Performance of an Adsorption Cooling System for Various Working Pairs

Sayfa : 29-37

İsmail SOLMUŞ, Cihan YILDIRIM
5Bir Belediye Otobüsünün Şehir İçi Sürüş Şartlarında Frenleme Enerjisi Geri Dönüşüm Potansiyelinin İncelenmesi

Examination of the Braking Energy Recovery Potentials of a City Bus Under Urban Driving Conditions

Sayfa : 39-47

Şeref SOYLU
6Karlanma Koşulları Altında Kanatlı Boru Evaporatörünün Isıl Performansının Deneysel İncelenmesi ve Sayısal Modellenmesi

Experimental Investigation and Numerical Modeling of Thermal Performance of Fin-Tube Evaporator Under Frosting Conditions

Sayfa : 49-60

Dilek Nur ÖZEN, Kemal ALTINIŞIK, Kevser DINCER, Ali ATEŞ
7Uygun Ortogonal Ayırım ile Karışık Konveksiyon Probleminin Tersine Tasarımı

Inverse Design of a Mixed Convection Problem via Proper Orthogonal Decomposition

Sayfa : 61-73

Sertac CADIRCI, Hasan GUNES
8Namlu Malzemesi Isıl Karakteristikleri Homojen Olmayan Silah Namlularının İç Balistik Çevrim Sırasında Zamana Bağlı Isıl İncelenmesi

Unsteady Thermal Studies of Gun Barrels During the Interior Ballistic Cycle with Non-Homogenous Gun Barrel Material Thermal Characteristics

Sayfa : 75-81

Mehmet AKÇAY, M. Adil YÜKSELEN
9Metal Hıdrür Esaslı Hidrojen Depolama Parametrelerine Reaktör Dizaynı ve Hidrojen Şarj Basıncı Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Experimental Investigation of the Effects of Vessel Design and Hydrogen Charge Pressure on Metal Hydride Based Hydrogen Storage Parameters

Sayfa : 83-90

Muhammet KAYFECİ, Fevzi BEDİR, Hüseyin KURT
10Çift Kademeli Transkritik R744 Soğutma Sistemlerinde Genleşme Türbini Kullanımının Termodinamik Analizi

Thermodynamic Analysis of Expander Usage in Two Stage-Transcritical R744 Cooling Systems

Sayfa : 91-97

Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Arif Emre ÖZGÜR, Abdullah ALAN
11Biber için Güneşli Kurutma Karakteristiklerinin Matematiksel Modellenmesi

Mathematical Model of Solar Drying Characteristics for Pepper (Capsicum Annuum)

Sayfa : 99-109

Alp AKIN, Gokhan GURLEK, Necdet OZBALTA
12Tümleşik Alev Modeli (CFM) Kullanarak Buji Ateşlemeli Bir Motorda Yanma Modelleme Çalışması

A Case Study of Combustion Modeling in a Spark Ignition Engine Using Coherent Flame Model

Sayfa : 111-121

Ender HEPKAYA, Salih KARAASLAN, Sıtkı USLU, Nureddin DINLER, Nuri YUCEL
13Konik Kubbeli Harran Evlerinin Çatısına ve Düz Çatıya Düşen Güneş Işınımının Karşılaştırılması

Comparison of the Solar Insolation on The Roof of Conic Domed Harran House and the Flat Roof

Sayfa : 123-128

Erdal YILDIRIM, Zeynel Abidin FIRATOĞLU, Bülent YEŞİLATA
14Aktif Akış Kontrolü ile Ters Basamak Ardındaki Isı Geçişinin İyileştirilmesi

Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control

Sayfa : 129-141

Sertac CADIRCI, Hasan GUNES
15Konvansiyonel, Dizel-Elektrik ve Hibrit Elektrik Belediye Otobüslerinin Çalışma Karakteristiklerinin Gerçek Dünya Sürüş Şartları Altında Karşılaştırılması

Comparison of Operating Characteristics of Conventional, Diesel-Electric and Hybrid-Electric City Busses Under Real World Urban Driving Conditions

Sayfa : 143-154

Şeref SOYLU
16Hücum Kenarı Şeklinin Eksenel Fan Performansına Etkileri

The Effects of The Leading Edge Shape on Fan Performance

Sayfa : 155-162

Ayhan Nazmi İLİKAN, Erkan AYDER