Dergi makaleleri

Yıl: 2015 • Cilt: 35 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Tedrici Genişlemeye Sahip Yatay Boru Boyunca İki Fazlı Akışın Hidrodinamik Karakteristiği

Hydrodynamic Characteristics of Two-Phase Flow Through Horizontal Pipe Having Smooth Expansion

Sayfa : 1-9

Emrah DENİZ, Nurdil ESKİN
2Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük Engeller Sahip Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinin Isıl Performansının Deneysel Analizi

Experimental Analysis of Thermal Performance of Solar Air Collectors with Aluminum Foam Obstacles

Sayfa : 11-20

Fatih BAYRAK, Hakan F. OZTOP
3Mie Saçılımları Yöntemi ile Türbülanslı Alev Cephesi Çözümlemesi

Resolving Turbulent Flame Front from Mie Scattering Measurements

Sayfa : 21-26

Bertan KAYNAROĞLU, Onur TUNÇER
4Otomobil İklimlendirme Sisteminde Motor Egzoz Isısıyla Çalışan Soğutma Sisteminin Bir Uygulaması

An Application of Engine Exhaust Gas Driven Cooling System in Automobile Air-Conditioning System

Sayfa : 27-34

İsmail HILALİ, Mehmet Sait SÖYLEMEZ
5Dikey İniş Yapan Bir Aracın Aerodinamik Analizi

Aerodynamic Analysis of a Vertically Landing Lifting Body

Sayfa : 35-42

Selin ARADAĞ, Jurgen SEIDEL, Russell M. CUMMINGS, Layne COOK
6Contalı-Plakalı Isı Değiştirgeçlerinin Deneysel Performans Analizi

Experimental Investigation and Performance Analysis of Gasketed-Plate Heat Exchangers

Sayfa : 43-52

Fatih AKTURK, Nilay SEZER-UZOL, Selin ARADAG, Sadık KAKAC
7Alternatif Enerji Depolanması Anahtar Bileşeni Trimetil Borat: Üretimi, Su Giderimi ve Kinetik Parameterleri

Alternative Energy Storage Key Component Trimethyl Borate: Synthesis, Dehydration and Kinetic Parameters

Sayfa : 53-57

Çetin ÇAKANYILDIRIM, Metin GÜRÜ
8Cidar Isıtmasının Düz Bir Levha Üzerindeki Sınır Tabaka Geçişi Üzerine Etkileri

Effects of Wall Heating on Boundary Layer Transition over a Flat Plate

Sayfa : 59-68

Abdussamet SUBAŞI Hasan GÜNEŞ
9Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile Led Temas Sıcaklığı Tayini ve Kanatçık Hesabı

Led Junction and Heatsink Number Calculation with Computational Fluids Dynamic (CFD)

Sayfa : 69-75

K. Furkan SÖKMEN, Erhan PULAT, Nurettin YAMANKARADENIZ, Salih COŞKUN
10Düzlemsel ve Vakum Tüplü Güneş Kolektörlerinin F-Chart Metodu ile Karşılaştırılması

A Comparison of Flat Plate and Evacuated Tube Solar Collectors with F-Chart Method

Sayfa : 77-86

Abdulkadir KOCER, Ibrahim ATMACA, Can ERTEKIN
11Benzin Katkı Maddelerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Experimental Investigation of the Effects of Gasoline Additives on Engine Performance and Exhaust Emissions

Sayfa : 87-95

İsmet ÇELİKTEN, Ersin KARAASLAN, Hamit SOLMAZ, Melih OKUR, Seyfi POLAT
12Bir Boru İçerisinde Basınç-Kaynaklı Laminer Atımlı Akış için Genlik Etkisi

Pressure-Driven Laminar Pulsating Flow in a Pipe: Effect of the Amplitude

Sayfa : 97-105

Cemalettin AYGÜN, Orhan AYDIN
13Isı Pompalı ve Parabolik Oluklu Güneş Kolektörlü Akışkan Yataklı Kurutucuların Deneysel Analizi

Experimental Analyses of Heat Pump and Parabolic Trough Solar Fluidized Bed Dryer

Sayfa : 107-115

Ali Etem GÜREL, İlhan CEYLAN, Sezayi YILMAZ
14Dolaşımlı Bir Akışkan Yatakta Kireçtaşının Yanma Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of the Effect of Limestone on Combustion Performance in a Circulating Fluidized Bed

Sayfa : 117-123

İbrahim ATILGAN
15Yolcu Otomobilinde Havalandırma Ayarlarının Sürücünün Yerel Isıl Algısı Üzerine Etkileri

Influence of the Ventilation System Setting in the Passenger Car on the Local Thermal Sensation of a Driver

Sayfa : 125-134

Dragan RUŽIĆ
16Investigation of Effects of Various Drying Methods on the Quality Characteristics of Apple Slices and Energy Efficiency

Farklı Kurutma Tekniklerinin Elma Dilimlerinin Kalite Özellikleri ve Enerji Verimliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Sayfa : 135-144

Taner BAYSAL, Necdet OZBALTA, Sevgi GOKBULUT, Belcim CAPAR, Ozge TASTAN, Gokhan GURLEK