Dergi makaleleri

Yıl: 2015 • Cilt: 35 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Hydrodynamic Characteristics of Two-Phase Flow Through Horizontal Pipe Having Smooth Expansion

Tedrici Genişlemeye Sahip Yatay Boru Boyunca İki Fazlı Akışın Hidrodinamik Karakteristiği

Sayfa : 1-9

Emrah DENİZ, Nurdil ESKİN
2Experimental Analysis of Thermal Performance of Solar Air Collectors with Aluminum Foam Obstacles

Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük Engeller Sahip Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinin Isıl Performansının Deneysel Analizi

Sayfa : 11-20

Fatih BAYRAK, Hakan F. OZTOP
3Resolving Turbulent Flame Front from Mie Scattering Measurements

Mie Saçılımları Yöntemi ile Türbülanslı Alev Cephesi Çözümlemesi

Sayfa : 21-26

Bertan KAYNAROĞLU, Onur TUNÇER
4An Application of Engine Exhaust Gas Driven Cooling System in Automobile Air-Conditioning System

Otomobil İklimlendirme Sisteminde Motor Egzoz Isısıyla Çalışan Soğutma Sisteminin Bir Uygulaması

Sayfa : 27-34

İsmail HILALİ, Mehmet Sait SÖYLEMEZ
5Aerodynamic Analysis of a Vertically Landing Lifting Body

Dikey İniş Yapan Bir Aracın Aerodinamik Analizi

Sayfa : 35-42

Selin ARADAĞ, Jurgen SEIDEL, Russell M. CUMMINGS, Layne COOK
6Experimental Investigation and Performance Analysis of Gasketed-Plate Heat Exchangers

Contalı-Plakalı Isı Değiştirgeçlerinin Deneysel Performans Analizi

Sayfa : 43-52

Fatih AKTURK, Nilay SEZER-UZOL, Selin ARADAG, Sadık KAKAC
7Alternative Energy Storage Key Component Trimethyl Borate: Synthesis, Dehydration and Kinetic Parameters

Alternatif Enerji Depolanması Anahtar Bileşeni Trimetil Borat: Üretimi, Su Giderimi ve Kinetik Parameterleri

Sayfa : 53-57

Çetin ÇAKANYILDIRIM, Metin GÜRÜ
8Effects of Wall Heating on Boundary Layer Transition over a Flat Plate

Cidar Isıtmasının Düz Bir Levha Üzerindeki Sınır Tabaka Geçişi Üzerine Etkileri

Sayfa : 59-68

Abdussamet SUBAŞI Hasan GÜNEŞ
9Led Junction and Heatsink Number Calculation with Computational Fluids Dynamic (CFD)

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile Led Temas Sıcaklığı Tayini ve Kanatçık Hesabı

Sayfa : 69-75

K. Furkan SÖKMEN, Erhan PULAT, Nurettin YAMANKARADENIZ, Salih COŞKUN
10A Comparison of Flat Plate and Evacuated Tube Solar Collectors with F-Chart Method

Düzlemsel ve Vakum Tüplü Güneş Kolektörlerinin F-Chart Metodu ile Karşılaştırılması

Sayfa : 77-86

Abdulkadir KOCER, Ibrahim ATMACA, Can ERTEKIN
11Experimental Investigation of the Effects of Gasoline Additives on Engine Performance and Exhaust Emissions

Benzin Katkı Maddelerinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Sayfa : 87-95

İsmet ÇELİKTEN, Ersin KARAASLAN, Hamit SOLMAZ, Melih OKUR, Seyfi POLAT
12Pressure-Driven Laminar Pulsating Flow in a Pipe: Effect of the Amplitude

Bir Boru İçerisinde Basınç-Kaynaklı Laminer Atımlı Akış için Genlik Etkisi

Sayfa : 97-105

Cemalettin AYGÜN, Orhan AYDIN
13Experimental Analyses of Heat Pump and Parabolic Trough Solar Fluidized Bed Dryer

Isı Pompalı ve Parabolik Oluklu Güneş Kolektörlü Akışkan Yataklı Kurutucuların Deneysel Analizi

Sayfa : 107-115

Ali Etem GÜREL, İlhan CEYLAN, Sezayi YILMAZ
14Experimental Investigation of the Effect of Limestone on Combustion Performance in a Circulating Fluidized Bed

Dolaşımlı Bir Akışkan Yatakta Kireçtaşının Yanma Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 117-123

İbrahim ATILGAN
15Influence of the Ventilation System Setting in the Passenger Car on the Local Thermal Sensation of a Driver

Yolcu Otomobilinde Havalandırma Ayarlarının Sürücünün Yerel Isıl Algısı Üzerine Etkileri

Sayfa : 125-134

Dragan RUŽIĆ
16Farklı Kurutma Tekniklerinin Elma Dilimlerinin Kalite Özellikleri ve Enerji Verimliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of Effects of Various Drying Methods on the Quality Characteristics of Apple Slices and Energy Efficiency

Sayfa : 135-144

Taner BAYSAL, Necdet OZBALTA, Sevgi GOKBULUT, Belcim CAPAR, Ozge TASTAN, Gokhan GURLEK