Dergi makaleleri

Yıl: 2015 • Cilt: 35 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Artificial Neural Network Based Prediction of Time-Dependent Behavior for Lid-Driven Cavity Flows

Kapak Güdümlü Kavite Akışlarında Zamana Bağlı Davranışın Yapay Sinir Ağları Tabanlı Tahmini

Sayfa : 1-18

Akın PAKSOY, Selin ARADAĞ
2Performance, Emission and Combustion Characteristics of Bioethanol-Biodiesel-Diesel Fuel Blends Used in a Common Rail Diesel Engine

Biyoetanol-Biyodizel-Dizel Yakıtı Karışımlarının Common Rail Bir Dizel Motorda Kullanımının Performans, Emisyon ve Yanma Karakteristikleri

Sayfa : 19-27

Hasan AYDOĞAN
3Nonlinear Heat Transfer in Rectangular Fins and Exact Solutions with Temperature Dependent Properties

Dikdörtgensel Finlerde Doğrusal Olmayan Isı Transferi ve Sıcaklığa Bağlı Fiziksel Büyüklükler için Analitik Çözümler

Sayfa : 29-35

M. TURKYILMAZOGLU
4Development of a Thermal Mathematical Model for the Simulation of Transient Behavior of a Spaceborne Equipment in Vacuum Environment

Uzay Ortamında Kullanılan Bir Elektronik Ekipmanın Vakum Ortamında Zamana Bağlı Davranışının Benzetimi için Isıl Matematiksel Model Geliştirilmesi

Sayfa : 37-44

Cem ÖMÜR, Ahmet Bilge UYGUR
5Drying Kinetics of Sewage Sludge and Hazelnut Shell Mixtures Used as an Alternative Fuel in Cement Industry

Çimento Endüstrisinde Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Belediye Çamuru ve Fındık Kabuğu Karışımlarının Kuruma Kinetiği

Sayfa : 45-52

Hüseyin PEHLİVAN, Asude ATEŞ, Nezaket PARLAK
6Sizing of a Turboprop Unmanned Air Vehicle and Its Propulsion System

Bir Turboprop İnsansız Hava Aracının ve İtki Sisteminin Boyutlandırılması

Sayfa : 53-62

Ali DİNÇ
7Experimental Investigations of Thermal Conductivity, Thermal Degradation and Fire Resistance of Rigid Polyurethane Foams Filled with Nanocalcite and Intumescent Flame Retardant

Nanokalsit ve Kabaran Alev Geciktirici İlaveli Rijit Poliüretan Köpüklerin Isıl İletkenlik, Isıl Bozunma ve Yanma Direncinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 63-74

Bilal AYDOĞAN, Nazım USTA
8Devised Application of Labview for an Automatic Test System Based on Generation, Control and Processing of Pulsatile Pipe Flows

Darbeli Boru Akışlarının Üretimi, Kontrolü ve İşlenmesine Dayalı Otomatik Bir Test Sistemi İçin Labview Programında Geliştirilen Bir Uygulama

Sayfa : 75-88

Emrah ÖZAHİ, Melda Özdinç ÇARPINLIOĞLU
9Second Law Analysis of Different Refrigerants in a Two Stage Vapor Compression Cycle

İki Kademeli Buhar Sıkıştırmalı Çevrimlerde Farklı Soğutucu Akışkanların İkinci Kanun Analizi

Sayfa : 89-97

Sertaç Samed SEYİTOĞLU, Ali KILIÇARSLAN
10Numerical Analysis of Combined Natural Convection and Radiation in a Square Enclosure Partially Heated Vertical Wall

Kısmi Olarak Dikey Duvarından Isıtılmış Kapalı Kare Geometride Birleşik Doğal Taşınım ve Işınımın Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 99-106

Mesut TEKKALMAZ
11Effect of Hydrogen Enriched Diesel Combustion on Emissions and Engine Performance at Partial Load Conditions

Kısmi Yük Şartlarında Hidrojence Zenginleştirilmiş Diesel Yanmasının Motor Performansı ve Emisyonlar Üzerindeki Etkisi

Sayfa : 107-117

Tarkan SANDALCI, Yasin KARAGÖZ
12Effect of Spoilers to Pressure Distribution on Building Roof Surfaces

Bina Çatı Yüzeyleri Üzerindeki Basınç Dağılımına Spoilerlerin Etkisi

Sayfa : 119-127

Yücel ÖZMEN, Ertan BAYDAR
13Optimum Spacing Between Horizontal Metal Hydride (MH) Hydrogen Storage Tanks Integrated with Fuel Cell Power System in Natural Convection

Doğal Taşınım Ortamında Yakıt Pili Güç Sistemi ile Entegre Yatay Metal Hidrid (MH) Tanklar Arasındaki Optimum Aralık

Sayfa : 129-135

İsmail HİLALİ
14Development of Semi-Spherical Porous Metal Matrix Burner for Combies

Kombiler İçin Yarı Küresel Gözenekli Metal Matris Yakıcının Geliştirilmesi

Sayfa : 137-143

Muhammed Arslan OMAR, Kemal ALTINIŞIK, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU
15Effect of the Air Flow Rate of Blower on the Performance of Solar Still

Güneş Damıtıcının Performansına Üfleyici Hava Debisinin Etkisi

Sayfa : 145-152

Emin EL, Zeki ARGUNHAN, Gülşah ÇAKMAK, Halit Lütfü YÜCEL, Cengiz YILDIZ
16Investigation on the Relation Between Exergy Loss and NTU

Ekserji Kaybı ve NTU Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sayfa : 153-164

O. KINCAY, M.S. CELLEK, O. ACIKGOZ, A.S. DALKILIC, S. WONGWISES