Dergi makaleleri

Yıl: 2016 • Cilt: 36 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
1Evaporatif Soğutulan Kondensere Sahip Hava Soğutmalı Soğutma Grubunun 3 İklim Tipi için İncelenmesi

A Study on Air-Cooled Chillers With Evaporatively Cooled Condenser for 3 Types of Climate

Sayfa : 1-8

Sezgi KOÇAK SOYLU, İbrahim ATMACA
2Kanola Metil Esterine N-Heptan Katkısının Motor Performansı ve Yanma Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi

Examination of the Effects of N-Heptane Addition to the Canola Methyl Ester on Engine Performance and Combustion Characteristics

Sayfa : 9-16

Mehmet ÇELİK, Hamit SOLMAZ, H. Serdar YÜCESU, Emre YILMAZ
3Farklı Amaçlarla Kullanılan Binaların Çatı, Döşeme ve Dış Duvarları için Ölçülerek Hesaplanan Optimum Yalıtım Kalınlıkları

Optimum Insulation Thickness Calculated by Measuring of Roof, Floor and Exterior Walls in Buildings Used for Different Purposes

Sayfa : 17-27

Okan KON, Bedri YÜKSEL
4Eğik Bir Yüzeye Çarpan İkili Slot Hava Jetlerinde Basınç Dağılımlarının Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Pressure Distribution for Twin Slot Jets Impinging on an Inclined Surface

Sayfa : 29-36

Yücel ÖZMEN
5Bir Adsorbent Yatakta Isobarik Adsorpsiyon Prosesi için Yerel Isıl Denge ve Sabit Basınç Kabulunun Doğrulanması

Validation of Local Thermal Equilibrium and Uniform Pressure Assumptions for an Isobaric Adsorption Process in an Adsorbent Bed

Sayfa : 37-45

Gamze GEDIZ ILIS, Moghtada MOBEDI, Semra ÜLKÜ
6Erzincan İlindeki Binalarda Isı Yalıtımının Enerji Tasarrufuna Etkisinin Ekonomik Analizi

Economic Analysis of Effect on Energy Saving of Thermal Insulation at Buildings in Erzincan Province

Sayfa : 47-55

Mehmet KAYA, İlker FIRAT, Ömer ÇOMAKLI
7Atık Isı Geridönüşümü İçin Plakalı Tip Isı Değiştiricilerinin Termo Ekonomik Optimizasyonu

Thermo Economical Optimization of Plate Type of Heat Exchangers for Waste Heat Recovery

Sayfa : 57-60

M. YILDIRIM, M.S. SÖYLEMEZ
8Sonlu Bir Silindirdeki Donmanın İki Boyutlu Modellenmesi

Modeling of Two-Dimensional Solidification of a Finite Cylinder

Sayfa : 61-70

Gülnihal ODABAŞI, Zafer DURSUNKAYA
9Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanılarak Üç Boyutlu Santrifüj Çamur Pompasının Sayısal Olarak İncelenmesi ve Optimizasyonu

3-D Numerical Investigation and Optimization of Centrifugal Slurry Pump Using Computational Fluid Dynamics

Sayfa : 69-83

Mehmet Salih CELLEK, Tahsin ENGIN
10Farklı Kanat Isı İletim Katsayıları ve Geometrik Parametreler için Kanatlı Borulu Isı Değiştiricilerin Üç Boyutlu Bütünleşik Sayısal Analizi

Three-Dimensional Conjugate Numerical Analysis of Fin and Tube Heat Exchangers with Various Fin Thermal Conductivity Values and Geometric Parameters

Sayfa : 85-98

Mustafa MUTLU, Muhsin KILIÇ
11HCFC-22 Yerine Kullanılan Bazı HFC’lerin Çevresel Etkilerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması

The Experimental Comparison of Environmental Impacts of Some HFC’s Used Instead of HCFC-22

Sayfa : 99-105

Atilla G. DEVECİOĞLU, Vedat ORUÇ
12Adsorpsiyonlu Silika Jel/Su Soğutma Sisteminin Performans Analizi ve Adsorban Yatağının Dinamik Isı ve Kütle Transferi Davranışı: Parametrik Çalışma

The Performance Analysis of a Silica Gel/Water Adsorption Chiller and Dynamic Heat and Mass Transfer Characteristics of Its Adsorbent Bed: A Parametric Study

Sayfa : 107-118

Billel MEBARKİ, İsmail SOLMUŞ, Rabah GOMRİ
13Farklı Soğutucu Akışkanlar için Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termodinamik ve Termoekonomik Analizi

Thermodynamic and Thermoeconomic Analysis of Ground Source Heat Pump for Different Refrigerants

Sayfa : 119-131

Ahmet KABUL, Recai ALKAN
14Bir Çekici Römork Aracında Sürükleme Kuvvetinin Pasif Akış Kontrol Yöntemleri ile İyileştirilmesi

The Improvement of Drag Force on a Truck Trailer Vehicle by Passive Flow Control Methods

Sayfa : 133-141

Yahya Erkan AKANSU, Cihan BAYINDIRLI, Mehmet SEYHAN
15Jeotermal Destekli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik ve Ekonomik Analizi: Simav Örneği

Thermodynamics and Economical Analysis of Geothermal Assisted Absorption Refrigeration System: Simav Case Study

Sayfa : 143-159

Abtullah TUĞCU, Oğuz ARSLAN, Ramazan KÖSE, Nurettin YAMANKARADENİZ
16Kapalı Döngü Bir Isı Pompalı Kurutma Sisteminin Performans Analizi

Performance Analysis of a Closed Loop Heat Pump Dryer System

Sayfa : 161-172

Cüneyt TUNÇKAL, Salih COŞKUN, Seçil ERDOĞAN