Dergi makaleleri

Yıl: 2016 • Cilt: 36 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa : 0

Prof. Dr. Nuri YÜCEL
1Evolution of the Science of Thermodynamics: The History

Bilimsel Termodinamiğin Evrimi: Tarih

Sayfa : 1-6

Sadık KAKAÇ
2Experimental Investigation of Wind Pressure Fields on Buildings with Gabled Roofs Having Different Pitch Angles

Farklı Eğim Açılarına Sahip Beşik Çatılı Binalar Üzerinde Rüzgar Basınç Alanlarının Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 7-17

Yücel ÖZMEN and Ertan BAYDAR
3Parametric Investigation of A Centrifugal Slurry Pump While Handling Clear Water

Bir Santrifüj Çamur Pompasının Temiz Su İletmesinin Parametrik İncelenmesi

Sayfa : 19-28

Mehmet Salih CELLEK and Tahsin ENGİN
4Otomobil Radyatörlerinin Isıl Performansına Etki Eden Parametrelerin Nümerik İncelenmesi

Numerical Investigation into Thermal Performance Parameters of Automobile Radiators

Sayfa : 29-40

Ahmet Serhan CANBOLAT ve Burak TÜRKAN
5A Comparison of an Analytical and Numerical Flow Model for the Lubrication System of a Variable Speed Hermetic Compressor

Değişken Devirli Hermetik Kompresör Yağlama Sistemi İçin Akış Modelinin Analitik ve Sayısal Olarak Karşılaştırılması

Sayfa : 41-49

Mustafa OZSIPAHI, Sertac CADIRCI, Hasan GUNES and Kemal SARIOGLU
6An Experimental Study on the Effects of Diesel and Jet-A1 Fuel Blends on Combustion, Engine Performance and Exhaust Emissions in a Direct Injection Diesel Engine

Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Dizel Ve Jet-A1 Yakıt Karışımlarının Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Sayfa : 51-60

Hamit SOLMAZ, Hasan YAMIK, Ahmet UYUMAZ, Seyfi POLAT ve Emre YILMAZ
7Numerical Investigation of a 5 kW Porous Medium Burner with an Integrated Heat Exchanger

Bir Isı Değiştiricisi ile Tümleştirilmiş 5 kW Gücünde Bir Gözenekli Ortam Yakıcısının Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 61-68

Tanju ERGEN, Onur TUNÇER and A. Cihat BAYTAŞ
8Improving of Diesel Combustion-Pollution-Fuel Ecomony and Performance by Ethanol Fumigation

Etanol Fumigasyonu ile Dizel Yanmasının, Kirliliğin, Yakıt Ekonomisinin ve Performansın İyileştirilmesi

Sayfa : 69-82

Zehra ŞAHİN and Orhan DURGUN
9Operating Temperatures of the Solar Cells Used in the Concentrator System with Radiating Plates

Radyasyon Panelli Yoğunlaşma Sistemlerinde Kullanılan Güneş Hücrelerinin Çalışma Sıcaklıkları

Sayfa : 83-91

Nevsan SENGIL, Kurşad Melih GULEREN and Uluc SENGIL
10Modeling of Entrained-Flow Coal Gasification by an Equilibrium Eulerian-Eulerian Two-Phase Flow Formulation

Kömür Tozu Gazlaştırılmasının Bir Denge Euler-Euler İki-Fazlı Akış Formülasyonu ile Modellenmesi

Sayfa : 93-102

Ali Cemal BENİM and Kalyan KUPPA
11Geometric Modifications to Minimize Lift Acting on a Simplified Front Windshield Wiper Blade

Basitleştirilmiş Bir Ön Camda Silecek Geometrisine Etki Eden Kaldırma Kuvvetlerinin Azaltılmasına Yönelik Geometrik Değişiklikler

Sayfa : 103-109

Sertac CADIRCI, Suleyman Emre AK, Bugra SELENBAS and Hasan GUNES
12Enhancement of Natural Convection Heat Transfer of Pin Fin Having Perforated with Inclination Angle

Kanatta Eğim ve Perfore Etkisi ile Doğal Taşınım Isı Transferinin Artırılması

Sayfa : 111-118

Hisham H. JASIM and Mehmet Sait SÖYLEMEZ
13Radyatör Hava Kanallarında Tam Gelişmiş Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi

The Investigation of Fully Developed Flow and Heat Transfer in Radiator Air Channels

Sayfa : 119-133

Duygu İPCİ, Halit KARABULUT ve Can ÇINAR
14Numerical and Experimental Investigation of a Pulverized Coal Mill Duct System in the Soma B Thermal Power Plant by Plant Performance Tests

Soma Termik Santralinde Kömür Değirmen Kanal Sisteminin Santral Performans Testleri Yardımıyla Nümerik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Sayfa : 135-146

Ali Bahadır OLCAY, Murat KAHRAMAN and Selçuk ATAŞ
15Alttan ve Üstten Üflemeli Kabin Tipi Kurutucuda Nane Kurutulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi

Experimental Investigation of Mint Drying by Cabin Type Dryer Blowing in Upper and Bottom

Sayfa : 147-154

Tansel KOYUN ve Hülya Bayhan YILMAZ
16Influence of Osmotic Dehydration on Drying Kinetics of Carrot

Havucun Kuruma Kinetiği Üzerine Ozmotik Dehidrasyonun Etkisi

Sayfa : 155-162

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN and Sevgi KOLAYLI