Dergi makaleleri

Yıl: 2017 • Cilt: 37 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0Contents

İçerik

Sayfa : 0

Prof. Dr. Nuri YÜCEL
1Düşey Duvarları Kısmi Isıtılan ve Soğutulan Duvarlar İçerisindeki Suyun 4°C Civarındaki Doğal Taşınımı

Natural Convection of Water Near 4°C Inside Partially Heated and Cooled Vertical Walls

Sayfa : 1-12

Mehmet Akif EZAN and Mustafa KALFA
2Üçgen ve Kare Kanatçıklı Yüzeyler Üstündeki Çarpan Akışkan Jetler Kullanılarak Isı Transferinin Sayısal İncelenmesi

Numerical Investigation of Heat Transfer Using Impinging Jets on Triangular and Square Ribbed Roughened Walls

Sayfa : 13-24

Tamer ÇALIŞIR, Sinan ÇALIŞKAN, Mustafa KILIÇ and Şenol BAŞKAYA
3Gaz Türbinli Kojenerasyon Tesislerinin Performans Analizleri

Performance Analyses of Gas Turbine Cogeneration Plants

Sayfa : 25-33

Rabi KARAALİ and İlhan Tekin ÖZTÜRK
4Küresel ve Çok Delikli Barutlar için İç Balistik ve Geçiş Balistiği Problemlerinin Çözümü ve Deneysel Sonuçlar ile Karşılaştırılması

Internal and Transitional Ballistic Solution for Spherical and Perforated Propellants and Verification with Experimental Results

Sayfa : 35-44

Mehmet AKÇAY
5Çamur Halindeki Seramik Hammaddelerinin Kurutma Kinetiğinin İncelenmesi

Evaluation of Drying Kinetics of Slurred Ceramic Raw Materials

Sayfa : 45-52

Özden AĞRA and Alişan GÖNÜL
6Combustion Analysis of a Two Stroke Reverse-Uniflow Gasoline Engine

İki Zamanlı Ters-Doğru Akışlı Benzinli Bir Motorun Yanma Analizi

Sayfa : 53-59

Göksel KAYA ve Bülent ÖZDALYAN
7Experimental Investigation the Effects of Ethanol and Diethyl Ether Addition into Diesel Fuel on Engine Performance and Exhaust Emissions

Dizel Yakıtına Etanol ve Dietil Eter Katılmasının Motor Performansı ve Emisyonlara Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 61-68

İsmet SEZER
8Bir Radyant Duvar Panel Sisteminin Termal Komfor Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi: Farklı Isıtma Duvar Konfigürasyonlarının Karşılaştırılması

Experimental Examination of Thermal Comfort Performance of a Radiant Wall Panel System: Comparison Between Different Heating Wall Configurations

Sayfa : 69-78

Zafer GEMİCİ
9Numerical Investigation of Leakage Flow in Axial Flow Turbines: Effect of Tip Clearance and Relative Motion

Eksenel Gaz Türbinlerinde Kanat Ucu Akışının Sayısal İncelenmesi: Kanat Ucu Boşluğunun ve Bağıl Hareketin Etkisi

Sayfa : 79-92

Hidir MARAL, Cem Berk SENEL ve Levent Ali KAVURMACIOGLU
10Effects of Ambient Conditions on Performance of Gas Turbine Cogeneration Cycles

Çevre Şartlarının Gaz Turbinli Kojenerasyon Çevrimlerinin Performansı Üzerine Etkileri

Sayfa : 93-102

Rabi KARAALİ ve İlhan Tekin ÖZTÜRK
11Bir Buz Depolama Tankinda Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Investigation of the Effects of Geometric Variations of Cooling Tubes for Ice Formation in Ice Storage Tank

Sayfa : 103-113

Gökhan GÜNHAN, Ahmet FERTELLI and Ertan BUYRUK
12Kanat Profillerinin Dikey Eksenli Bir Rüzgâr Türbini Performansına Etkisinin Sayısal İncelenmesi

Numerical Investigation of the Effect of Blade Airfoils on a Vertical Axis Wind Turbine

Sayfa : 115-125

Selahaddin Orhan AKANSU, Toygun DAGDEVİR and Nafiz KAHRAMAN
13R1234yf ve R134a Kullanan Bir Otomotiv İklimlendirme Sisteminin Performansı İçin Ampirik Korelasyonlar

Empirical Correlations for the Performance of an Automotive Air Conditioning System Using R1234yf and R134a

Sayfa : 127-137

Mumin Celil ARAL, Murat HOSOZ and Mukhamad SUHERMANTO
14The Feasibility Energy Analysis of Catalagzi Thermal Electricity Power Plant for District Heating Application

Çatalağzı Termik Elektrik Santrali ile Bölgesel Isıtma Yapılabilirliğin Enerji Analizi

Sayfa : 139-146

Halil İbrahim TOPAL, Mehmet KOPAÇ ve Mustafa EYRİBOYUN
15Kanatçık Uç ve Taban Noktaları Arasındaki Farklı Boşluk Oranları için Kanatçık Dizilerinden Doğal Taşınım ile Isı Transferinin Deneysel Araştırılması

Experimental Investigation of Natural Convection Heat Transfer from Fin Arrays for Different Tip-To-Base Fin Spacing Ratios

Sayfa : 147-157

Mehmet DOĞAN and Derya DOĞAN
16Oluk Tasarımında Üretimsel Kısıtların Etkisi ve Bunun Isı Borularının Isı Taşıma Kapasitesini Belirlemede Kullanılan Bir Algortimaya Uygulanışı

The Effect of Manufacturing Limitations on Groove Design and Its Implementation to an Algorithm for Determining Heat Transport Capability of Heat Pipes

Sayfa : 159-170

Cem ÖMÜR, Ahmet Bilge UYGUR and İlhami HORUZ