Dergi makaleleri

Yıl: 2018 • Cilt: 38 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0Contents

İçerik

Sayfa :

Zafer DURSUNKAYA
1Computational Investigation of the Effect of Trough Height in a Tubular Solar Still on Distillate Productivity

Silindirik Bir Güneş Damıtma Sisteminin İç Hazne Yüksekliğinin Damıtım Miktarına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Sayfa : 1-10

Özgür EKİCİ
2Bir Silindirden Zorlanmış Türbülanslı Taşınım Isı Geçişinde RANS ve LES Modellerinin Kıyaslamalı Bir Değerlendirmesi

A Comparative Assessment of Turbulent Forced Convection Heat Transfer From a Single Cylinder Using RANS and LES Models

Sayfa : 11-24

Zekeriya ALTAÇ and Necati MAHİR
3Investigation of Balıkesir Wind Energy Potential and Comparison of the Turbines Based on the Economical Analysis

Balıkesir Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Araştırılması ve Türbinlerin Ekonomik Analiz Kapsamında Karşılaştırılması

Sayfa : 25-41

Asiye ASLAN
4Küçük-Ölçekli Bir Proses Isı Uygulamasına İlişkin Parabolik Oluk Kolektör Ağının Performans Testi

Performance Testing of a Parabolic Trough Collector Array for a Small-Scale Process Heat Application

Sayfa : 43-53

İbrahim Halil YILMAZ, Hakan HAYTA, Recep YUMRUTAŞ and Mehmet Sait SÖYLEMEZ
5Difüzör Tipi Yanma Odasında Gerçekleşen Ön Karışımlı Türbülanslı Yanmada Ortaya Çıkan Alevin Konumunun Türbülans Yoğunluğu ve Türbülans Uzunluk Ölçüsü ile Değişiminin Sayısal Olarak İncelenmesi

Numerical Investigation of the Flame Location of Turbulent Premixed Combustion in a Diffuser Burner Exposed to Various Turbulence Intensities and Turbulence Length Scales

Sayfa : 55-64

Ibrahim Thamer NAZZAL and Özgür ERTUNÇ
6Dikdörtgensel Mikrokanallarda Tek Fazlı Akışkan Akışı ve Isı Transferi Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Study of Single-Phase Fluid Flow and Heat Transfer Characteristics in Rectangular Microchannels

Sayfa : 65-72

Burak MARKAL, Orhan AYDIN and Mete AVCI
7Experimental Study and Theoretical Investigation of High Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cell Micro-Cogeneration Application

Yüksek Sıcaklık Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi Mikro-Kojenerasyon Uygulamasının Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Sayfa : 73-82

Yılser DEVRİM ve Ekin Özgirgin YAPICI
8Egg Shell Powder Added Rigid Polyurethane Foams: The Investigation of Thermal Conductivity, Compressive Strength and Fire Behavior

Yumurta Kabuğu Tozu Katkılanmış Sert Poliüretan Köpükler: Termal İletkenlik, Basma Mukavemeti ve Yanma Davranışlarının İncelenmesi

Sayfa : 83-93

Murat ERDEM, Emre AKDOĞAN, Mustafa Erdem ÜREYEN, Oktay UYSAL, Metin KAYA ve Ceren IRMAK
9DBD Plazma Eyleyicisi Sinyal Modülasyonunun NACA 0015 Etrafındaki Akış Kontrolüne Etkisi

Effect of Signal Modulation of DBD Plasma Actuator on Flow Control around NACA 0015

Sayfa : 95-105

Adem Arif GÜLER, Mehmet SEYHAN and Yahya Erkan AKANSU