Dergi makaleleri

Yıl: 2020 • Cilt: 40 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
0Editörden

From Editor

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
1Prediction of Underground Coal Gasification Performance of Turkish Lignite Reserves Using Stoichiometric Equilibrium Model

Türk Linyitlerinin Yeraltında Kömür Gazlaştırma Performanslarının Stokiometrik Denge Modeli İle Belirlenmesi

Sayfa : 195-205

Engin Deniz CANBAZ and Mesut GÜR
2Turbulent Natural Convection and Radiation Heat Transfer In Square Isotropic Scattering Medium

İzotropik Saçılma Ortamli Kare Geometri İçinde Türbülanslı Doğal Taşınım ve Işınım Isı Transferi

Sayfa : 207-220

Mesut TEKKALMAZ
3Investigation of the Time Dependent Thermal Behavior of a Container with PCM Walls During a Hot Summer Day

Sıcak Bir Yaz Gününde FDM Duvarlı Konteynerin Isıl Davranışının İncelenmesi

Sayfa : 221-235

Çiğdem SUSANTEZ and Aldélio Bueno CALDEIRA
4Natural Convection of Ethylene Glycol and Water Mixture Based Al2o3 Nanofluids Between Vertical Concentric Cylinders

Dik Konsantrik Silindirler Arasındaki Al2O3-Etilen Glikol ve Su Karışım Bazlı Nanoakışkanların Doğal Konveksiyonu

Sayfa : 237-250

Kamil KAHVECİ and Elif Büyük ÖĞÜT
5Thermoeconomic Analysis of T56 Turboprop Engine Under Different Load Conditions

T56 Turboprop Motorunun Farklı Yük Koşulları Altında Termoekonomik Analizi

Sayfa : 251-265

Dilek Nur OZEN, Cuneyt UYSAL and Ozgur BALLI
6RCCI Bir Motorda Farklı Giriş Sicakliklari için Direkt Enjeksiyon Zamanlamasi ile Yanma Fazının Kontrolü

Control of Combustion Phase with Direct Injection Timing for Different Inlet Temperatures in an RCCI Engine

Sayfa : 267-279

Hamit SOLMAZ ve Duygu İPCİ
7Konut Tipi Binalarda Soğutma Yükünün Optimum Yalıtım Kalınlığına Etkisi

The Effect of Cooling Load on Optimum Insulation Thickness in Residential Buildings

Sayfa : 281-291

Nusret AYDIN ve Atilla BIYIKOĞLU
8A Concise Analytical Treatment of Elastic Response of a Cooling Two-Layer Solid Cylinder with Different End and Boundary Conditions

İki Katmanlı Dolu Bir Silindirin Elastik Davranışının Farklı Uç ve Sınır Koşullari için Analitik Olarak İncelenmesi

Sayfa : 293-308

Tolga AKIŞ and Ahmet N. ERASLAN
9The Effect of Stefan Flow On the Models of Droplet Evaporation

Stefan Akışının Damlacık Buharlaşma Modelleri Üzerindeki Etkisi

Sayfa : 309-318

Yigit AKKUS
10Uzun Bir Karayolu Tünelinde Acil Durum Simülasyonu

Emergency Simulation In a Long Highway Tunnel

Sayfa : 319-334

Nureddin DİNLER ve Özkan KAÇAN
11Thermodynamic and Economic Analysis of Geothermal Energy Powered Kalina Cycle

Jeotermal Enerji Kaynaklı Kalina Çevriminin Termodinamik ve Ekonomik Analizi

Sayfa : 335-347

Merve SENTURK ACAR
12Havuz Kaynama Isı Transferinde Mekanik Çalkalama Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigation of Heat Transfer Effects of Mechanical Agitation In Pool Boiling

Sayfa : 349-358

Huri Firdevs FURKAN, Fatma ŞAHİN, Erdem ALIÇ ve Ahmet KAYA
13Experimental Investigation of PAR Device For Hydrogen Recombination In REKO-4 Facility

REKO-4 Test Düzeneğinde Hidrojen Rekombinasyonu İçin PAR Cihazının Deneysel İncelenmesi

Sayfa : 359-366

Mahmut Cüneyt KAHRAMAN and Paul-Martin STEFFEN
14Electrical and Thermal Conductivity and Phonon Contribution to the Thermal Conductivity in the Bi-In System

Bi-In Sisteminde Elektriksel ve Isıl İletkenlik ve Isıl İletkenliğe Fonon Katkısı

Sayfa : 367-378

Pınar ATA ESENER, Ümit BAYRAM, Esra ÖZTÜRK, Sezen AKSÖZ and Necmettin MARAŞLI