Dergi makaleleri

Yıl: 2021 • Cilt: 41 • Sayı: 1 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0İçerik

Contents

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
0Editorden 1

From Editor 1

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
0Editorden 2

From Editor 2

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
0Arka Sayfa

Back Cover

Sayfa :

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA
1Releasing Hydrogen from NABH4 via Hydrogel Based CoF2 Catalyst

Hidrojel Esasli CoF2 Katalizör İle NABH4’den Hidrojen Salınımı

Sayfa : 1-9

Tuğba AKKAŞ BOYNUEĞRİ and Metin GÜRÜ
2Performance and Emission Characteristics of Pyridine and Isobutanol Added Gasoline-Ethanol-Water Blends in A Single Cylinder SI Gasoline Engine

Piridin ve İzobütanol Katkılı Benzin-Etanol-Su Karışımlarının Tek Silindirli Benzin Motorundaki Performans ve Emisyonlarının İncelenmesi

Sayfa : 11-21

Amirkhan GARAYEV, Silver GÜNEŞ and Çiğdem GÜLDÜR
3Design and Optimization of PCM-Air Cold Energy Storage Device to Be Used For Peak Electricity Shaving

Elektrikte Pik Talebi Törpüleme İçin Kullanılacak FDM-Hava Soğuk Enerji Depolama Cihazı Tasarimi ve Optimizasyonu

Sayfa : 23-36

Göker TÜRKAKAR
4Computational Analysis of Pulverized Coal Co-Firing with Biomass in 150MWe Unit Of Tuncbilek Thermal Power Plant

Tunҫbilek Termik Santralinin 150MWe Ünitesinde Pülverize Kömürün Biyokütle İle Eş Yanmasının Hesaplamalı Analizi

Sayfa : 37-50

Cansu DENIZ CANAL, Yakup Erhan BOKE, Ozer AYDIN and Ali Cemal BENIM
5Analytical and Numerical Analyses of the Heat Conduction of Carbon Nanotubes Under Applied Voltages

Karbon Nanotüplerin Isı Iletiminin Uygulanan Voltajlar Altında Analitik ve Sayısal Analizi

Sayfa : 51-62

Yahya ÖZ
6Numerical Investigation of Non-Premixed Combustion Inside a Three Layered Porous Burner with Flamelet Model

Üç Katmanlı Gözenekli Yakıcıda Ön Karışımsız Yanmanın Flamelet Modeli İle Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 63-75

Tanju ERGEN, Tamer ŞENER, Onur TUNCER and A. Cihat BAYTAŞ
7SU2 Real Gas Models’ Performance Predictions on a Cold Gas Thruster

SU2 Gerçek Gaz Modellerinin Soğuk Gaz İticisi Performans Tahminleri

Sayfa : 77-88

Aysu ÖZDEN, Özgür Uğraş BARAN, Mehmet Halûk AKSEL ve Mehmet Ali AK
8A Numerical Investigation of Nanofluid Flow in Rectangular Finned Microchannel

Kanatçıklı Dikdörtgen Kesitli Mikrokanalda Nanoakışkan Akışının Sayısal İncelenmesi

Sayfa : 89-99

Halime ÇELİK and Nezaket PARLAK
9A Comparative Study of Diffusion, Thermal Wave and Dual-Phase-Lag Heat Conduction in Thin Layer

İnce Tabakada Difüzyon, Termal Dalga ve Çift Fazlı-Lag Isı İletiminin Karşılaştırmalı Bir Çalişması

Sayfa : 101-118

R. YUVARAJ and D. SENTHILKUMAR
10Çift Kabuk Cephe Sisteminin Bina Isıl Performansına Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Experimental and Analytical Examination of the Effect of Double Skin Facade System on Building Thermal Performance

Sayfa : 119-132

Selin HÜLAGÜ, Türkan GÖKSAL ÖZBALTA ve Tahsin BAŞARAN
11Effective Flow Control Around a Circular Cylinder by Using Both a Splitter Plate and Plasma Actuators as Passive and Active Control Methods

Pasif ve Aktif Kontrol Yöntemleri Olarak Hem Bir Ayırıcı Plaka Hem de Plazma Aktüatörler Kullanılmasıyla Dairesel Bir Silindir Etrafinda Etkili Akiş Kontrolünün Sağlanması

Sayfa : 133-140

Hürrem AKBIYIK and Yahya Erkan AKANSU
12Nodal Thermodynamic and Dynamic Analysis of a Free Displacer Stirling Engine

Serbest Displeysırlı Bir Stirling Motorunun Nodal Termodinamik ve Dinamik Analizi

Sayfa : 141-155

Can CINAR, A. Onur OZDEMIR, Halit KARABULUT and Mesut DUZGUN
13Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Test Ünitesine İleri Ekserji Metodunun Uygulanması

Application of Advanced Exergy Method to the Vapor Compression Cooling Test Unit

Sayfa : 157-166

Betül SARAÇ