Dergi makaleleri

Yıl: 2022 • Cilt: 42 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615

Başka bir sayı seçin
#Makale başlığıYazar(lar)
0Content

İçindekiler

Sayfa : 0

Prof. Dr. Selin Aradağ Çelebioğlu
0Preface

Önsöz

Sayfa : 0

Prof. Dr. Sadık KAKAÇ
1Analysis and assessment of daily and seasonal photovoltaic heat island effect on Sekbandemirli rural region by local weather data records

Yerel meteorolojik veri kayıtları ile Sekbandemirli kırsal bölgesinde günlük ve mevsimsel fotovoltaik ısı adasının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Sayfa : 157-168

Emre DEMİREZEN, Talat ÖZDEN and Bülent G. AKINOĞLU
2Nationwide mapping of optimum wall insulation thicknesses: A stochastic approach

Optimum duvar yalıtımı kalınlıklarının ülke çapında haritalanması: Stokastik yaklaşım

Sayfa : 169-202

Semih CAGLAYAN, Beliz OZORHON,Levent KURNAZ
3V-Kat levhalı güneş enerjili hava ısıtıcının ortam ısıtması için teorik ve deneysel incelemesi

Theoretical and experimental investigation of V-Corrugated solar air heater for space heating

Sayfa : 203-220

Murat ÖZDENEFE and Khaled ALTEER
4Physics informed neural networks for two dimensional incompressible thermal convection problems

Sıkıştırılamaz ısıl taşınım problemlerinin fizikle öğrenen yapay sinir ağları ile çözümü

Sayfa : 221-232

Atakan AYGUN and Ali KARAKUS
5Cooling performance of thermoelectric cooler modules: Experimental and numerical methods

Termoelektrik soğutma modüllerinin soğutma performansı: Deneysel ve sayısal yöntemler

Sayfa : 233-244

İlhan KAHRAMAN and Naim DEREBAŞI
6Finding conditions in reprocessing of glass wool waste as a heat insulator

Camyünü atığının ısıl yalıtkan olarak yeniden proses edilmesinin koşullarının bulunması

Sayfa : 245-256

Saharat CHUNTHUM, Anchasa PRAMUANJAROENKIJ, Siriluk PHANKHOKSOONG, Rungsima CHOLLAKUP and Sadık KAKAÇ
7Himmetoğlu ve Seyitömer bitümlü şeylleri ile plastik şehir atıklarının kabarcıklı akışkan yataklı reaktörde gazlaştırılması

Gasification of Himmetoğlu and Seyitömer oil shales with plastic wastes in a bubbling fluidized bed reactor

Sayfa : 257-268

Duygu UYSAL, Hazal ÖZTAN, Ahmed Abdullah GAFUR ve Özkan Murat DOĞAN
8Analysis of heat transfer enhancement in tubes with capsule dimpled surfaces and Al2O3-water nanofluid

Boru yüzeyindeki kapsül tipi kabartmanın ve Al2O3-Su nanoakışkanın ısı transferine etkisinin sayısal analizi

Sayfa : 269-280

Ekin ÖZGİRGİN YAPICI, Mahmoud Awni A. Haj IBRAHIM and Haşmet TÜRKOĞLU