BAŞKAN’DAN – TIBTD 2018 Faaliyet Raporu

02.09.2018

Başkan’dan, TIBTD 2018 İlk Faaliyet Raporu, 20.08.2018

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Göreve başlamış olduğum Nisan 2018 tarihinden itibaren “sınırları aş ufkunu genişlet” temasını üstlenerek TIBTD adına gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler özetle sıralanacak olursa; öncelikle, tüm dernek üyeleri ile birebir iletişime geçilerek üye bilgileri güncellenmiştir. Dernek web sayfasının ingilizce yüzü (http://tibtd.org.tr/en/) hazırlanmış ve aktif hale getirilmiştir. 1974 yılından itibaren yayınlanmakta olan Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’ndeki makalelerin tamamı Pdf formatında web sayfasına yüklenmiştir. Başkanın teması doğrultusunda, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi‘nde gerçekleştirilecek olan 22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinin uluslararası olarak ASHRAE Turkish Chapter (https://ashrae.org.tr/) ile ortak düzenlenmesi kararı alınmıştır. Dünya genelinde 15 farklı bölgede faaliyet gösteren ve 132 farklı ulustan 56 binden fazla üyesi bulunan ASHRAE’nin üye ağı kullanılarak bu ortak kongrenin uluslararası arenada tanıtımı yapılacaktır. Kongreye davetli konuşmacı olarak 2018-2019 dönem ASHRAE başkanı Sheila Hayter (https://www.nrel.gov/research/sheila-hayter.html) çağrılmış ve davetimiz kabul görmüştür. Bunun yanı sıra, kongreye Region-at-Large (RAL) bölgesi (https://ashraeral.org/) ve Avrupa ASHRAE (https://ashrae.eu/) öğrenci kollarından öğrenci üyeler davet edilerek Türk öğrenciler ile buluşması sağlanacaktır. Ayrıca, hem öğrencilere hem de genç mühendislere yönelik eğitimler düzenlenecektir. Kongre takvimi, katılım ücretleri ve ilgili bilgiler hazırlanmakta olan web sayfası aracılığı ve e-posta yoluyla sizlere duyurulacaktır.

Derneğimizin bu dönem hedefi, başkan teması doğrultusunda, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha aktif olunması, bilimsel alanda faaliyet gösteren dernek ve benzeri oluşumlar ile işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilimsel aktivitelerin nitelik ve nicelik olarak artırılması olacaktır. Bu kapsamda, öncelikle Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ile işbirliği protokolü hazırlanmıştır. ASHRAE Turkish Chapter ile de benzer bir işbirliği protokolü imzalanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Daha etkin bir dernek olmak ve sınırları aşmak adına….

20.08.2018

Atilla Bıyıkoğlu

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Başkanı

 

TIBTD 2018 2. Faaliyet Raporu – 31.12.2018

Saygıdeğer Üyelerimiz,

İlk faaliyet raporunu sunmuş olduğum 20 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçen yaklaşık dört aylık süre zarfında “sınırları aş ufkunu genişlet” teması doğrultusunda TIBTD adına gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler özetlenecek olursa; Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle dernek üye bilgilerinin (gerçek veya tüzel kişi) dernekler tarafından Dernekler Dairesi Başkanlığı Bilişim Sistemi “DERBIS” üzerinden bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, dernek üyeleri ile birebir iletişime devam edilerek üye bilgilerinin “DERBIS” sistemine yüklenmesi süreci başlatılmış ve Ocak 2019 sonuna doğru tamamlanması hedeflenmiştir.

Dernek web sayfasının ingilizce yüzü (http://tibtd.org.tr/en/) tamamlanıp aktif hale getirilmiş olup sizlerden gelecek önerilere göre revize edilmeye hazırdır. Dernek logosu revize edilmiş ve 6 farklı formatta vektörel tasarımı yapılmıştır. Kısaltma dernek adı ve kurulum tarihini içeren vektörel format kullanılarak dernek rozeti bastırılmış ve Kongre süresince dağıtılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, üye kimlik kartı tasarımı yapılmakta olup talep edenlere gönderilmesi ve kongre süresince dağıtımı planlanmaktadır.

1977 yılından bu yana 42 yıldır iki senede bir ulusal kapsamda düzenlenmekte olan Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Kongresinin, 11-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Kocaeli ilinde uluslararası kapsamda düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Kongre isminden “Ulusal” ifadesinin çıkartılarak “Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi” olarak yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuş, buna karşılık kısaltma isminin aynen muhafaza edilmesi, kurumsal hafızayı muhafaza etmek adına tercih edilmiştir. Web domain ismi ctst2019 olarak alındığı için bu kısımda düzeltme yapılamamıştır. Kongre afişleri, yürütme kurulu tarafından İngilizce olarak bastırılmış ve kongre konusu ile ilgili birimlere sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Basımı gerçekleşen Kongre afişlerinde CTST 2019 kısatlması kullanılmakla birlikte, web sayfasında (http://ctst2019.kocaeli.edu.tr/turkish/index.php) ve elektronik olarak yayınlanan afişlerde (http://ctst2019.kocaeli.edu.tr/turkish/documents.php) düzeltme yapılarak ULIBTK’19 kısaltması kullanılmaya devam edecektir. Ayrıca, Kongre afişinin Türkçe versiyonu hazırlanarak web sayfasında yayınlanacaktır. Web sayfasının ingilizce yüzünün yanı sıra Türkçe yüzünün hazırlanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Hazırlıkların 15 gün içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, yapılan değişiklikler hakkında kongre yürütme kurulu tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

22.Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’19), uluslararası düzeyde Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) (http://tibtd.org.tr/) çatısı altında Kocaeli Üniversitesi (http://www.kocaeli.edu.tr) ve ASHRAE Turkish Chapter (http://ashrae.org.tr) iş birliği ile düzenlenecektir.

Kongre süresince, öğrencilere ve genç mühendislere yönelik sertifikalı eğitimler (Carrier HAP, REVIT, vb.) verilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimler özellikle, yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayacak lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile ASHRAE öğrenci üye ve genç mühendis üyelere yönelik planlanmaktadır.

Kongre tanıtımına yönelik olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (https://www.tobb.org.tr) İklimlendirme Meclisi’nin 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul binasında gerçekleştirmiş olduğu toplantıda tarafımdan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Toplantıya iklimlendirme sektörünü temsilen sanayi firmaları, kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 35 adet üst düzey temsilci katılmıştır. Bu vesile ile üniversite – sanayi birlikteliğinin güçlenmesi ve sponsor olarak destek alınması hedeflenmiştir.

Derneğimizin bu dönem hedefi, başkan teması doğrultusunda, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha aktif olunması, bilimsel alanda faaliyet gösteren dernek ve benzeri oluşumlar ile işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilimsel aktivitelerin nitelik ve nicelik olarak artırılması olacaktır. Bu kapsamda, işbirliği arayışlarımız devam etmektedir.

Daha etkin bir dernek olmak ve sınırları aşmak adına….

31.12.2018

Atilla Bıyıkoğlu

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Başkanı

Atilla Bıyıkoğlu’nun röportajı için tıklayınız: Röportaj