İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
dataveriler, veriler
datumveri
deaerator (degassifier)gaz giderici
decaybozunma
decompositionayrışma
decomposition pressureayrışma basıncı
definitebelirli
definitiontanım
deformationşekil değiştirme
degreederece
degree of freedomserbestlik derecesi
dehumidificationnem giderme
dehumidifiernem giderici
dehydratorsusuzlaştırıcı
denseyoğun
densityyoğunluk
derivativetürev
derivedtüretilmiş
derived quantitytüretilmiş büyüklük
designtasarım
developinggelişmekte olan
deviationsapma
dew pointçiğ noktası
dew-point temperatureçiğ noktası sıcaklığı
diabaticdiyabatik
diagramdiyagram, çizenek
diameterçap
diapasonses çatalı
differencefark, ayrım
differentialdiferansiyel
differential equationsdiferansiyel denklemler
diffuseyayınmak
diffuse radiation intensityyayınım ışınım yoğunluğu
diffuseryayıcı
diffuser efficiencyyayıcı verimi
diffusionyayınım
diffusion coefficientyayınım katsayısı
diffusivityyayınırlık
dilatationgenleştirme, genleşme
diluteseyreltilmiş
dilutionseyreltme
dimensionboyut
directiondoğrultu, yön
direct radiationdoğrudan ışıma
direct radiation intensitydoğrudan ışıma yoğunluğu
dischargeboşalma
discharge coefficientboşalma katsayısı
dispersedağılmak
dispersiondağılma, dağılım
displacementyer değiştirme
dissipationyayılma, disipasyon
dissociationayrışma
dissolutionçözünme
dissolveçözmek, çözünmek
distildamıtmak
distillatedamıtılan (madde)
distillationdamıtma
distilleddamıtık
distilled waterdamıtık su
distorsionbozucu şekil değiştirme, deformasyon
distortçarpıtmak, biçimini bozmak
distortedbiçimi bozulmuş, çarpılmış
distributerüleştirici
distributionüleştirme, dağıtım
distribution factorüleştirme katsayısı
distribution ratioüleştirme oranı
dragsürüklenme, süsrükleme
drag coefficientsürükleme katsayısı
drag loadingsürükleme yükü
drag pressuresürükleme basıncı
draingider,
drainagedrenaj
drierkurutucu
dropdamla
dropwise condensationdamlalı yoğuşma
drykuru
dry airkuru hava
dry bulb temperaturekuru termometre sıcaklığı
dry icekuru buz
dry saturated steamkuru doymuş buhar
dryingkurutma
dynamicdinamik
dynamic viscositydinamik viskozite