İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
naturaldoğal
natural convectiondoğal taşınım, doğal konveksiyon,
natural gasdoğal gaz
naturedoğa
neglectyok saymak, ihmal etmek
negligibleyok sayılabilir, ihmal edilebilir
neutralyansız, etkisiz, nötr
noble gas (inert gas)soygaz
nominal valueanma değeri
noncirculardairesel olmayan
normalnormal, dik, dikey
normal boiling pointnormal kaynama noktası
normal freezing pointnormal donma noktası
normal shocknormal şok
nozzlelüle, nozul
nozzle efficiencylüle/nozul verimi
nuclearnükleer, çekirdeksel
nuclear reactornükleer reaktör
nucleateçekirdekli
nucleate boilingçekirdekli kaynama
nucleation siteçekirdeklenme bölgesi
nucleonnükleon, çekirdek parçacığı
nucleusçekirdek
numericalsayısal