İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
parallelparalel
parameterparametre
partialkısmi
partial molar propertieskısmi molar özellikler
partial pressurekısmi basınç
particleparçacık
passive solar systemspasif güneş sistemleri
pathyol, iz
peaktepe
peak loadtepe yükü
penetrategirmek, nüfuz etmek, delip geçmek
penetrationgirme
perfectmükemmel
perfect combustionmükemmel yanma
perfect gasideal gaz
performanceperformans, etkenlik
perimeterçevre
periodperiyod, dönem
periodicperiyodik, dönemsel
permanentkalıcı
permeabilitygeçirgenlik
permeablegeçirgen
perpendiculardikey, dik
perpetual motion machinedevri daim makinesi
phasefaz, periyodik olaylarda: evre
phase changefaz değişimi
phase equilibriumfaz dengesi
phase rulefaz kuralı
phenomenonfenomen, görüngü
photofoto, ışıl
photo-cellışıl göze, fotosel
photo-disintegrationışıl parçalanma
photo-dissociationışıl ayrışma
photo-emissionışıl yayım
photonfoton, ışık parçacığı
photo-sensitiveışığa duyarlı
photo-voltaic cell (solar cell)ışıma ile elektrik üretici, güneş pili
pileyığın, küme
piniğne (ince silindirik nesne), sabitlemek
pipeboru
pipelineboru hattı
pistonpiston
pitchmesafe
planedüzlem
planttesis, fabrika
plasmaplazma
plateplaka, levha, kaplamak (fiil)
plugtıkaç
pneumaticpnömatik
polarkutupsal
polarizationkutuplaşma
polekutup
poly-çok
polytropicpolitropik
poregözenek
porositygözeneklilik
porousgözenekli
potentialpotensiyel, gizil, gizli güç, gerilim, gizil güç
potential differencepotansiyel farkı, gerilim farkı
potential energypotansiyel enerji
powdertoz, pudra
powergüç
power densitygüç yoğunluğu
power plantgüç tesisi, santral
power supplygüç kaynağı
practicaluygulamalı, uygulanabilir
practiceuygulama, pratik
precipitateçökelti
precipitationçökelme
precisionkesinlik
preheaterön ısıtıcı
preheatingön ısıtma
pressurebasınç
pressure dropbasınç düşümü
pressure reducerbasınç düşürücü
pressurized water reactorbasınçlı su reaktörü
primaryana, baş, temel, birincil
principleİlke, prensip
prismprizma
probabilityolasılık, ihtimal
probableolası, muhtemel
probesonda
processsüreç, işlem
process efficiencysüreç verimliliği, süreç verimi
process heatersüreç ısıtıcısı
productürün; çarpım
productionüretim
productiveverimli, üretken
productivityverimlilik
projectproje
projectilemermi, roket
projectionizdüşüm, tahmin
propagationyayılma
propellerpervane
propertyözellik
prototypeilk örnek
pseudosanki-, sözde
pseudo critical propertiessözde kritik özellikler
psychrometerpsikrometre
psychrometricpsikrometrik
pulsevuru
pulverizationzerrecikleme, toz halinde püskürtme, pülverizasyon
pumppompa
pump efficiencypompa verimi
purearı, saf
pure substancearı madde, saf madde
pyrometerpirometre