İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
radialradyal
radiateışıma, ışımak
radiationışıma, ışınım, radyasyon
radiation constantışınım sabiti
radiation measuring instrumentışınım ölçen aygıt
radiation shieldışıma kalkanı
radioactiveradyoaktif
radioactivityradyoaktivite
radiosityradyozite
radiusyarıçap
randomgelişigüzel, rastgele
random mixinggelişigüzel karışım
ratebirim zamanda olan
rate of heat transferbrim zamandaki ısı transferi
ratiooran
rayışın
re-geri, yeniden
reactanttepkimeye giren
reactiontepkime
reactorreaktör
realgerçek, real
real gasgerçek gaz
rectificationrektifikasyon, ayrımsal damıtma
recyclegeri dönüşüm
reduced densityindirgenmiş yoğunluk
reduced pressureindirgenmiş basınç
reduced propertiesindirgenmiş özellikler
reducerindirgeyici
referencekaynak, referans
reflactance fractionyansıtıcılık oranı
reflected radiation intensityyansımış ışıma yoğunluğu
reflectionyansıma
reflection angleyansıma açısı
reflectivityyansıma katsayısı
refractionkırılma
refractoryrefraktör, yüksek sıcaklığa dayanıklı tuğla
refrigerantsoğutucu akışkan
refrigerationsoğutma
refrigeration cyclesoğutma çevrimi
refrigeratorsoğutucu
regenerationrejenerasyon
regenerative cycleiç ısı geçişli çevrim
regeneratorrejeneratör
regionbölge
regulardüzenli, normal
regulationdüzenleme
regulatordüzenleyici, regülatör
reheat cycleyeniden ısıtmalı çevrim
reheatingyeniden ısıtma
relationbağıntı, ilgi
relationshipilişki
relativerelatif, bağıl, görecelilik
relative humiditybağıl nemlilik
relative pressurebağıl basınç
relative velocitybağıl hız
relative volatilitybağıl uçuculuk
relativitybağıllık, görecelilik
reservoirdepo
residual functionkalıntı fonksiyonu
residual volumekalıntı hacim
residuekalıntı
resistancedirenç
resistivityözdirenç
resonancetitreşim, rezonans
responsecevap, yanıt
restrictkısıtlamak, sınırlamak
restrictionkısıtlama
resultsonuç
resultantbileşke
reversibilitytersinirlik
reversibletersinir
reversible processtersinir süreç
reversible worktersinir iş
rigidşekil değiştirmeyen, rijit
rollermerdane
rotarydöner
rotary kilndöner fırın
rotationdönme
roughnesspürüzlülük
roundyuvarlak, toparlak, top gibi
rubberlastik, kauçuk
rulekural