İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
safetygüvenlik
safety factorgüvenlik katsayısı
sampleörnek, numune
saturatedoyurmak
saturateddoymuş
saturated airdoymuş hava
saturated liquiddoymuş sıvı
saturated solutiondoymuş çözelti
saturated steamdoymuş su buharı
saturated vapordoymuş buhar
saturationdoyma
saturation pressuredoyma basıncı
saturation temperaturedoyma sıcaklığı
scaleölçek
scattersaçmak, dağıtmak, serpmek
scattering coefficientsaçılma katsayısı (ışınım)
screenperde, bölme, paravan, ekran, elek; elemek, ayıklamak
second law of thermodynamicstermodinamiğin ikinci kanunu
secondaryikincil
sectionbölüm, kısım, kesit
selective surfaceseçici yüzey
self-kendi
semi-yarı (ön takı)
sensibleduyulur
sensible heatduyulur ısı
sensitiveduyarlı
sensitivityduyarlılık
separateayırmak
separationayırma
seperatorayırıcı
shaftmil
shaft workmil işi
shearkesme, kayma
shear(ing) forcekesme kuvveti, kayma kuvveti
shear(ing) stresskesme gerilmesi, kayma gerilmesi
shellkabuk
shiftdeğişme, değiştirme, vites; değiştirmek
shippingnakliye, taşıma(cılık)
shockdarbe, şok
sideyan
side productyan ürün
sign conventionişaret uzlaşımı
signaluyartı, sinyal
significantönemli, anlamlı
similarbenzer
similaritybenzerlik
simplebasit
simple compressible substancebasit sıkıştırılabilir madde
simulationsimülasyon, benzetim
simultaneouseşzamanlı
simultaneous reactionseşzamanlı tepkimeler
singletek
singularity pointaykırılık noktası
situationdurum
sizeboy, ebad, ölçü, büyüklük
skin frictionyüzey sürtünmesi
slopeeğim
smeltingmaden eritme
solar altitudeufuk-güneş yüksekliği
solar energygüneş enerjisi
solidkatı
solidificationkatılaşma
solidifiedkatılaşmış
solidifykatılaşmak
solubilityçözünürlük
solubleçözünebilir
soluteçözünen (madde)
solutionçözüm, çare, çözelti,
solveçözmek
solventçözücü
sonicsonik, sesel
sonic velocityses hızı
soundses
sourcekaynak
spaceuzay, boşluk, aralık
space heatinghacim ısıtması
spatialuzaysal
specialözel
specificözgül
specific gravityözgül ağırlık
specific heatözgül ısı
specific humidityözgül nem
specific propertiesözgül özellikler
specific volumeözgül hacim
spectrumspektrum, tayf
speedsürat, hız
spilldökmek
spindönü, spin
spiralsarmal, spiral
splitbölmek, dağıtmak
spontaneouskendiliğinden, spontane
spraypüskürtme, sprey
squarekare
stabilitykararlılık
stabilizationkararlı kılma, stabilizasyon
stabilizerkararlılaştırıcı, stabilizatör
stablekararlı, dengeli
stack gasbaca gazı
stagnantdurağan, durgun, hareketsiz
stagnationdurma, durgunlaşma
stagnation pointdurma noktası
stagnation pressuredurma basıncı
stagnation propertiesdurma özellikleri
stagnation temperaturedurma sıcaklığı
standardstandart
standard airstandart hava
standard atmospherestandart atmosfer
standard conditionsstandart koşullar
standard statestandart durum
statedurum, hal
state functiondurum fonksiyonu
staticstatik, değişmeyen
static pressurestatik basınç
stationarydurağan
steadykararlı, zamanla değişmeyen
steady flowkararlı akış, zamanla değişmeyen akış
steady statekararlı hal, zamanla değişmeyen hal
steady-flow processkararlı akış işlemi
steamsu buharı
steam enginebuhar makinası
steam extractionbuhar çekme
steam generatorbuhar üreteci
steam power plantbuhar santrali, buharlı güç tesisi
steam trapbuhar tutucu
steam turbinebuhar türbini
stimulateuyarmak
stovefırın, ocak
streamakış
stressgerilme, stres
strokestrok
structureyapı
structured meshdüzenli çözüm ağı
subcooled liquidaşırı soğutulmuş sıvı
subcooled, supercooledaşırı soğutulmuş
subcooling, supercoolingaşırı soğuma
sublimationkatı-buhar dönüşümü, sublimasyon
subsonicses altı
substancemadde
successiveardışık
suctionemme
suction pressureemme basıncı
sufficientyeterli
super conductivitysüper iletkenlik
super conductorsüper iletken
superheatedkızgın, aşırı ısıtılmış
superheated liquidaşırı ısıtılmış sıvı
superheated steamkızgın su buharı
superheated vaporkızgın buhar
superheaterkızdırıcı
superheatingaşırı ısıtma, kızdırma
supersaturated solutionaşırı doymuş çözelti
supersaturationaşırı doyma
supersonicses üstü, süpersonik
surface yüzey
surface conductanceyüzey iletkenliği
surface forceyüzey kuvveti, yüzeye etki eden kuvvet
surface tensionyüzey gerilimi
surroundingsçevre
suspensionsüspansiyon, askı
symbolsembol, simge
symbolicsembolik, simgesel
symmetricsimetrik
symmetrysimetri
synchronizationsenkronize etme, senkranizasyon
synchronoussenkron, eş zamanlı
synthesisbirleşim, sentez
syntheticyapay, sentetik
systemsistem