İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
tangentteğet, tanjant
tanktank, sarnıç
temperaturesıcaklık
temperature distributionsıcaklık dağılımı
temperature gradientsıcaklık gradyanı
tendencyeğilim
tensiongerilim
terminaluç, son
terminologyterminolji, terimler dizini
tertiaryüçüncül
theoreticalKuramsal, teorik
theoryKuram, teori
thermalısıl
thermal capacityısıl kapasite (ısıl sığa)
thermal conductanceısıl iletkenlik
thermal conductionısıl iletim
thermal conductivityısıl öz iletkenlik
thermal diffusivityısıl yayınırlık
thermal efficiencyısıl verim
thermal energyısıl enerji
thermal equilibriumısıl denge
thermal expansionısıl genişleme
thermal pollutionısıl kirlenme
thermal resistanceısıl direnç
thermal resistivityısıl öz direnç
thermal storageısı depolaması
thermal stressısıl gerilme
thermal trapısıl tuzak
thermal utilization factorısıl faydalanma katsayısı
thermocoupleısıl çift
thermodynamic equilibriumtermodinamik denge
thermodynamic propertytermodinamik özellik
thermodynamicstermodinamik
thermoelectirc coolertermoelektrik soğutucu
thermometertermometre, sıcaklık ölçer
thermostattermostat
third law of thermodynamicstermodinamiğin üçüncü kanunu
thresholdeşik
throttle valvekısma vanası
throttlingkısılma
throttling processkısılma süreci
tilting frameaçılandırma düzeneği
timezaman, süre
time laggecikme
timingzamanlama
torqueburulma momenti, tork
torsionburulma
totaltoplam
total cooling effecttoplam soğutma etkisi
total heattoplam ısı
total pressuretoplam basınç
total radiation intensitytoplam ışınım yoğunluğu
towerkule
toxiczehirli
toxicityzehirlilik
tracking systemstakipetme sistemi
transfertransfer, aktarım
transformationdönüşüm
transientgeçici
transitiongeçiş
transition regiongeçiş bölgesi
translationÖteleme; tercüme, çeviri
transmissivityöz geçirgenlik
transmittancegeçirgenlik
transmittivegeçirgen
transparencesaydamlık, şeffaflık
transparentsaydam, şeffaf
transpirationterleme
transport of heatısı taşınımı, ısı aktarımı
transportationtaşınım, aktarım
traptuzak
trendyönelme
triple pointüçlü nokta
tubeboru, tüp
tube bankboru demeti
turbinetürbin
turbine efficiencytürbin verimi
turbulancetürbülans
turbulenttürbülanslı
turbulent flowtürbülanslı akış
two phase flowiki fazlı akış