İngilizce-Türkçe Sözlük

İNGİLİZCE TERİMTÜRKÇE KARŞILIĞI
vacuumvakum
valancedeğerlik, valans
validitygeçerlilik
valuedeğer
valvevana
vapor compression refrigerationbuhar sıkıştırmalı soğutma
vaporizationbuharlaşma
vapour, vaporbuhar
vapour pressurebuhar basıncı
variabledeğişken
velocityhız
velocity coefficienthız katsayısı
velocity of lightışık hızı
velocity of soundses hızı
velocity profilehız profili, hız dağılımı
ventilationhavalandırma
verticaldüşey
vesseldepolama tankı, büyük kap, tekne
vibrationtitreşim
vibratortitreştirici
viscosityviskozite
viscousviskoz
viscous flowviskoz akış
visibilitygörünürlük
visiblegörünür
visualgörsel
volatileuçucu
volatilityuçuculuk
volumehacim
volume expansivityhacimsel genleşme katsayısı
volume fractionhacim oranı
volumetrichacimsel
volumetric efficiencyhacimsel verim
volumetric flow ratehacimsel debi
vortexgirdap