English-Turkish Dictionary

In EnglishIn Turkish
aberrationsapma, sapınç
abilityyetenek
abrasionaşınma, soyulma, kazınma, sıyrılma
abrasiveaşındırıcı
abscissayatay eksen
absolutemutlak
absolute entropymutlak entropi
absolute humiditymutlak nem
absolute pressuremutlak basınç
absolute temperaturemutlak sıcaklık
absolute temperature scalemutlak sıcaklık ölçeği
absolute zeromutlak sıfır
absorbsoğurmak
absorbencesoğurganlık
absorptance measurementsoğurganlık ölçümü
absorbence regionsoğurganlık bölgesi
absorbentsoğurucu
absorptancesoğurganlık, emicilik, yutuculuk
absorptionsoğurma
absorption coefficientsoğurma katsayısı
absorption refrigerationsoğurma soğutması
absorption refrigeration cyclesoğurma soğutması çevrimi
absorptivesoğurgan
absorptivityöz soğurganlık
abstractöz, soyut
abstractionsoyutlama
accelerationivme, hızlanma
acceleratorhızlandırıcı
acceptoralıcı
accesserişmek
accessibilityerişilebilirlik
accumulatorakümülatör
accuracydoğruluk
accuratedoğru
acidasit
acousticakustik (sesel), ses ile ilgili
acousticssesbilim
actinogramaktinometre kaydı
actinographgüneş ışınımı kaydedicisi, aktinometre
actioneylem
activatedetkinleştirilmiş
activationetkinleştirme
activeetkin
active solar systemsaktif güneş enerjisi sistemleri
activityetkinlik
activity coefficientetkinlik katsayısı
actualgerçek
additionekleme, katma, toplama
additivekatkı maddesi
adhereyapışmak
adherenceyapışkanlık
adhesionyapışma
adhesiveyapışkan
adiabateadyabat
adiabaticadyabatik
adiabatic compressibilityadyabatik sıkıştırılabilirlik
adiabatic compressionadyabatik sıkıştırma
adiabatic envelopeadyabatik zarf
adiabatic flame temperatureadyabatik alev sıcaklığı
adiabatic processadyabatik süreç
adiabatic saturation processadyabatik doyum süreci
adiabatic wall temperatureadyabatik duvar sıcaklığı
adjustayarlamak
adsorbyüzeyde tutmak
adsorbateyüzeyde tutunan
adsorbentyüzeyinde tutan
adsorptionyüzeye tutunma
adsorptiveyüzeyinde tutucu, yüzeyinde tutma özelliği olan
advantageavantaj, üstünlük, yarar
aero-turbinerüzgar enerjisi üretici, hava türbini
affinityyakınlık, eğilim
agitationtahrik etme, karıştırma, çalkalama
airhava
air blowinghava üfleme
air conditioningiklimlendirme
air preheaterhava ön ısıtıcısı
air separationhava ayırma
air suctionhava emme
air-fuel ratiohava-yakıt oranı
air-standard power cyclestandart hava güç çevrimi
air-standard refrigeration cyclestandart hava soğutma çevrimi
alignmenthizalama
alkalialkali
allotropeallotrop
allotropic transformationalotropik dönüşüm
allotropyalotropi
alloyalaşım
alternativeseçenek, alternatif
alternative currentalternatif akım
altitudeyükselti
ambientçevre
amorphousbiçimsiz
amphoteramfoter
amplifieryükselteç, kuvvetlendirici
amplitudegenlik
analogousanalog, andırıl
analogyanaloji, andırım
analyseanaliz etmek, çözümlemek
analyserçözümleyici
analysisanaliz, çözümleme
analyticalanalitik, çözümsel
anergyanerji
angleaçı
angle of tilteğim açısı
angularaçısal
anhydroussusuz
annealingtavlama
annular flowhalkasal akış
annular spacehalkasal bölge
anodeanod
antikarşı
anti-freezedonma önleyici
anti-matterkarşı madde, karşı anlamı olan
apparatusaygıt
applicationuygulama
applieduygulamalı
approachyaklaşım
approximateyaklaşık, yaklaştırmak
approximationyaklaştırma, yaklaşım
aqueoussulu
arbitrarygelişigüzel, keyfi, seçmeli
arcyay
areaAlan, bölge
arrangementdüzenleme
artificialyapay
asbestos woolasbest yünü
ashkül
aspiratoraspiratör, emeç
assumevarsaymak, kabul etmek
assumptionvarsayım, kabul
asymmetricasimetrik, bakışımsız
asymmetryasimetri, bakışımsızlık
asymptoteasimptot
asynchronousasenkron, eş zamanlı olmayan
atmosphereatmosfer
atmospheric pressureatmosfer basıncı
atomizationzerrecikleştirme
attenuationgüçsüzleşme, sönme
attenuation factorgüçsüzleşme katsayısı
attractionçekim
attractiveçekici
audibilityişitilebilirlik
automaticotomatik
automationotomasyon
auto-refrigerationöz soğutum
auxiliaryyardımcı
auxiliary equipmentyardımcı donatım
availabilityelde edilebilirlik, kullanılabilirlik, işgenlik
available energy kullanılabilir enerji, ekserji,
averageortalama
axialeksenel
axial floweksenel akış
axiseksen
axis symmetrysimetri ekseni, bakışım ekseni
azeotropeazeotrop
azeotropicazeotropik
azimuth angleazimuth açısı