Articles

Year: 1980 • Volume: 3 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1-

Mühendislikte Nomografi

Page(s) : 17-20

Hidayet Yöney
2-

Otto Motorlarında Yakıt Olarak Metanol

Page(s) : 21-33

Ömer L. Gülder
3-

Akışkan Yataklı Endüstriyel Buhar Kazanları Şekilleniyor

Page(s) : 25-26

Gürhan Türeli
4-

Kömür Yakan Akışkan Yataklı Fırınların Matematiksel Modellenmesi

Page(s) : 27-29

N. Selçuk, U. Sivrioğlu
5-

Yakma Kusurlarının Kazan Verimine Etkisi

Page(s) : 31-38

Mustafa Özkan
6-

Termik Enerjiden Elektrik Enerjisi elde Edilmesinde Yeni Bir Yöntem

Page(s) : 40-47

Tuncay Yılmaz