Articles

Year: 1980 • Volume: 3 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1-

Binalarda Isı Yalıtımı

Page(s) : --

Kemal Tuzla
2-

Aluminyum Radyatörlerin Isıl Güçlerinin Tayinine Ait Yöntemler Üzerinde Düşünceler

Page(s) : --

Kemal Onat
3-

Bina Isıtılmasında \"Otomatik Kontrol\" Uygulamaları ve Bu Sayede Yapılan Yakıt Tasarrufu

Page(s) : --

İbrahim Gönen
4-

Hava Basıncı ve Hava Sıcaklığı Değişimlerinin Isıtıcı Verimi Hesaplanması ve Kalorifer Sistemlerinin Tasarımında Gözönünde Tutulması

Page(s) : 33-36

Rüknettin Oskay, Yalçın Göğüş
5-

Konut Isıtılmasında Bilgisayar ile Tasarımın Isı Ekonomisine ve Endüstriye Katkıları

Page(s) : 37-41

Birol Kılkış
6-

Bina Isıtılmasında Toplayıcıların Yaklaşık Boyutlandırılması

Page(s) : 49-53

Aksel Öztürk, Abdurrahman Kılıç