Articles

Year: 1982 • Volume: 5 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1---

Yapılarda Ekonomik Isı Yalıtımı

Page(s) : 17-19

Nuri SARYAL
2---

Dumansız Bir Linyit Sobasının Geliştirilmesi

Page(s) : 20-22

Orhan KURAL
3---

Ondüleli Bir Boru Yüzeyinden Akan Sıvı Filmin Hidrodinamiğinin Teorik İncelenmesi

Page(s) : 24-28

Canan ÖZGEN, T. SOMER, Y.GÖĞÜŞ
4---

Kritik Reynolds Sayısının Hesaplanması Üzerine Bir İnceleme

Page(s) : 28-31

İsmail TOSUN
5---

Geri Beslemeli Denetimde Denetici Parametrelerinin Hesaplanması

Page(s) : 32-35

Selman ERİŞKEN, Ali ÇINAR