Articles

Year: 1983 • Volume: 6 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1---

İdeal Isı İzolasyon Kalınlığının Bulunması ve Delikli Tuğla Duvar Cinslerinin Türk Ekonomisine Katkıları

Page(s) : 17-27

Alpin Kemal DAĞSÖZ
2---

Yüksek Sıcaklıklardaki Gazlarda Sıcaklık ve Hız Ölçümü

Page(s) : 29-34

M. Tanju MEHMETOĞLU
3---

Akışkan Yataklı Kömür Yakıcılarının Modellenmesi - Reaksiyon Hız İfadesinin Etkisi

Page(s) : 39-43

Nevin SELÇUK, Aygün PEKYILMAZ
4---

Akışkan Yataklı Linyit Yakıcısı ile Ön Deneyler

Page(s) : 47-50

Ersin TULUNAY, Haldun MIDOĞLU