Articles

Year: 1986 • Volume: 9 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1---

Akışkan Yataklarda Çift katlı Dağıtıcı Elek Kullanımı

Page(s) : 9-13

Hüseyin VURAL, Hasan A. HEPERKAN
2---

Akışkan Yataklar İle Transfer Yüzeyleri Arasında Isı Aktarımına Etki Eden Faktörler

Page(s) : 15-20

Yıldırım TEOMAN
3---

Akışkan Yataklı Yakıcılarda Kimyasal Ortam Olarak Serbest Bölge

Page(s) : 21-29

Hüsnü ATAKÜL, Mustafa TOLAY, Ekrem EKİNCİ, Yıldırım TEOMAN
4---

Akışkan Yataklarda Isı Aktarımı Açısından Serbest Bölgelerin Önemi

Page(s) : 31-37

Yıldırım TEOMAN, Mustafa TOLAY, Hüsnü ATAKÜL, Ekrem EKİNCİ
5---

Akışkan Yatakta Uçucu Madde Yanma Davranışının İncelenmesi

Page(s) : 39-46

M. Kemal URKAN, Mahir ARIKOL
6---

Bazı Türk Kömürlerinin Akışkan Yatakta Uçucu Madde Yanma Süreleri

Page(s) : 47-54

Güneş YALKIN, Hüsnü ATAKÜL, Ayşe ŞENATALAR, Ekrem EKİNCİ