Articles

Year: 1991 • Volume: 14 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1--

Kompozit Malzemelerde Katkı Malzemesi Oranının Isı İletim Katsayısına Etkisi

Page(s) : 11-16

Y. Doç. Dr. İsmail TAVMAN, Cemil İNAN
2--

Konutlarda Kompresörlü Isı Pompası ile Merkezi Isıtma Üzerine Bir İnceleme

Page(s) : 17-22

Y. Doç. Dr. Esen BOLAT
3--

Türkiye Şartlarında, Yapıların Opak Elemanlarından Geçen Isı Kazançlarının Hesabı

Page(s) : 23-29

Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Dr. R. Tuğrul OĞULATA
4Anaerobic Digestion of Molasses Distillery Wastewater

--

Page(s) : 31-36

Mohamed Ahmed SALAH, Prof. Dr. Nevin SELÇUK, Assoc. Prof. Dr. Selçuk SOYUPAK