Articles

Year: 1994 • Volume: 17 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1A Numerical Study on Compressible Laminar Boundary Layer Flows

Sıkıştırılabilir Laminer Sınır Tabaka Akışları Üzerine Bir Nümerik Çalışma

Page(s) : 9-17

Halit KARABULUT, Duran ALTIPARMAK, Ali Yücel UYAREL
2Lévêque Solution for Heat Transfer in Ducts of Arbitrary Cross Sections

Çeşitli Kesit Alanlı Kanallarda Isı Transferi İçin Lévêque Çözümü

Page(s) : 19-23

Tuncay YILMAZ, Ertuğrul CİHAN
3Numerical Analysis of Steady State Three Dimensional Natural Convection in enclosures of Rectangular Cross-Section

Dörtgen Oyuklarda Üç Boyutlu, Laminer, Sürekli Rejimdeki Doğal Taşınımın Bilgisayarda İncelenmesi

Page(s) : 25-33

M. Sait SÖYLEMEZ, Mazhar ÜNSAL
4An Economical Analysis and the Theoretical Determination of Air Quantities with respect to Harmfull Gas Quantity in Industrial Plants Heated by Natural Gas-Air Systems

Sanayi Tesislerinin Doğal Gaz-Hava Sistemleri İle Isıtılmasında Zararlı Gaz Miktarlarına Göre Hava Miktarlarının Teorik Olarak Belirlenmesi ve Ekonomik Analizi

Page(s) : 35-42

,Mehdi Adiloğlu ZEYLANOV, Bedri YÜKSEL, Ahmet Turan BULGAN
5--

Gazlarda Kritik Basıncın Grafoanalitik Yöntemle Bulunması

Page(s) : 43-46

Beycan İBRAHİMOĞLU