Articles

Year: 2001 • Volume: 21 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Optimization Of A Sensible Heat Thermal Energy Storage System By Lumped Capacity Method

Lump Kapasite Yöntemi Kullanılarak Bir Duyulur Isıl Isı Enerji Depolama Sisteminin Optimizasyonu

Page(s) : 1-8

Atilla BIYIKOĞLU, Hafit YÜNCÜ
2Determination Of Apricot Surface Temperature In Drying Process Of Apricots Of Elazığ By A Novel Solar Collector

Yeni Tasarlanan Havalı Kollektör Yardımı Ile Elazığ Yöresi Kayısılarının Kurutulmasında, Kayısı Yüzey Sıcaklığının Tespiti

Page(s) : 9-17

Aydın DURMUŞ, İrfan KURTBAŞ
3Design Of Ground Heat Exchangers For Ground Source Heat Pumps An Application Of Ege University

Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Isı Değiştiricisinin Tasarımı: Ege Üniversitesi Uygulaması

Page(s) : 17-24

Hüseyin GÜNERHAN, Koray ÜLGEN, Arif HEPBAŞLI
4Thermodynamic Analysis Of Absorption Refrigeration Systems Using LiBr-H2O As The Working Fluids

LiBr-H2O Akışkan Çifti Kullanılan Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Termodinami Incelemesi

Page(s) : 25-32

Özay AKDEMİR, Ali GÜNGÖR
5General Exergy Balance Of A Control Volume With Variation Of Environmental Conditions And Some Applications

Çevre Koşulları Değişen Bir Kontrol Hacminin Ekserji Bilançosu Ve Bazı Uygulamalar

Page(s) : 33-41

Yalçın A. GÖĞÜŞ, Ünal ÇAMDALI
6--

Maksimum Güç Üretimi

Page(s) : 42-47

Halit YÜNCÜ