Articles

Year: 2002 • Volume: 22 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1n-Buthanol-Butyraldehyde-Hydrogen Chemical Heat Pump System

n-Bütanol-Bütiraldehit-Hidrojen Kimyasal Isı Pompası Sistemi

Page(s) : 1-7

Olcan KINCAY, Fatma KARACA, Esen BOLAT
2The Factors Affecting On The Drying Characteristics Of Apple In Cyclone Type Dryer

Siklon Tipi Bir Kurutucuda Elmanın Kuruma Karakteristiklerine Etki Eden Faktörler

Page(s) : 8-17

Ebru KAVAK AKPINAR, Yaşar BİÇER
3Mathematical Modeling Of Turbulent Pulverized Coal Combustion Process In Industrial Furnaces

Toz Haline Getirilmiş Kömürün Endüstriyel Fırınlarda Türbülanslı Yanmasının Matematiksel Modellenmesi

Page(s) : 18-31

Remsi ŞAHİN, Hüseyin VURAL
4Thermoeconomic Optimization Of Irreversible Carnot Engine

Tersinmez Carnot Motorunun Termoekonomik Eniyilemesi

Page(s) : 32-37

Yalçın A. GÖĞÜŞ
5Variation Of The Thermodynamic Parameters Of Centrifugal Compressor Impeller Through Flow

Santrifüj Kompresör Çarkında İç Akış Esnasındaki Termodinamik Parametrelerin Değişimi

Page(s) : 38-46

Saim KOÇAK