Articles

Year: 2003 • Volume: 23 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Estimating Drying Rates Of Weaving Fabrics With The Artificial Neural Networks Method

Dokuma Kumaşlarının Kuruma Hızı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmini

Page(s) : 1-7

İbrahim ÜÇGÜL, Feyza AKARSLAN, Arzu ŞENCAN
2Mathematical Modeling Of Swirling Turbulent Gas Combustion In Axisymmetric Combustors

Doğal Gazın Eksenel Simetrik Fırınlarda Turbulanslı Yanmasının Matematiksel Modellenmesi

Page(s) : 8-19

Remzi ŞAHİN, Hüseyin VURAL
3Temperature Profile In A Semi-Infinite Body With The Boundary Condition Of Surface Convection And Mass Transfer

Yüzeyden Buharlaşma Halinde Yarı Sonsuz Cisimde Sıcaklık Profilinin İncelenmesi

Page(s) : 20-23

Kemal ONAT
4Gözenekli Metal Yataklarda Hidrojen Soğurulmasının Sayısal Modellenmesi

Numerical Analysis Of Hydrogen Absorption In A Porous Metal Bed

Page(s) : 24-31

Muhittin BİLGİLİ, Mahmut D. MAT, Ö. Ercan ATAER