Articles

Year: 2006 • Volume: 26 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Numerical Analysis of Laminar and Turbulent Swirl Flows

Laminer ve Türbülanslı Dönmeli Akışların Sayısal Analizi

Page(s) : 1-8

Tülin BALİ
2Experimental Investigation of Film Cooling on a Flat Plate With Rectangular Injection Holes

Dikdörtgen Delikli Düz Levha Üzerinde Film Soğutmanın Deneysel İncelenmesi

Page(s) : 9-14

İbrahim KOÇ, Yaşar İSLAMOĞLU, Cem PARMAKSIZOĞLU
3An Experimental Investigation on Thermal Insulation Characteristic of Concrete With Wasted-Polimeric-Additive

Atık Polimerik Malzeme Katkılı Betonun Yalıtım Özelliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Page(s) : 15-20

Bülent YEŞİLATA, Paki TURGUT, Yusuf İŞIKER
4Experimental Investigation of Pool Film Boiling on Vertical Cylinders in Transient Regime

Geçici Rejimde Düşey Silindirlerde Havuz Film Kaynamanın Deneysel İncelenmesi

Page(s) : 21-27

Abdurrahim BÖLÜKBAŞI, Doğan ÇİLOĞLU, İsak KOTÇİOĞLU
5Experimental Investigation of Convective Heat Transfer And Static Pressure Distribution Behind Vertically Located Intermittent Blocks

Düşey ve Aralıklı Yerleştirilen Blokların Arkasında Taşınım Isı Geçişi ve Basınç Dağılımının Deneysel Olarak İncelenmesi

Page(s) : 29-35

Murat ÇAKAN, Hakan F. ÖZTOP, İhsan DAĞTEKİN
6Analysis of Combined Photovoltaic and Fuel Cell System

Fotovoltaik ve Yakıt Pili Birleşik Sisteminin Analizi

Page(s) : 37-44

Bülent YEŞİLATA, Feridun DEMİR