Articles

Year: 2007 • Volume: 27 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Investigation of the Performance of Identical Two-Stage Connected Thermoelectric Modules

Kaskat Bağlı Özdeş Termoelektrik Modüllerin Performansının Araştırılması

Page(s) : 1-5

Kemal ATİK
2Estimation of Global Solar Radiation on Horizontal Surface

Yatay Yüzeye Gelen Global Güneş Işınımının Tahmini

Page(s) : 7-11

Kadir BAKIRCI
3Mathematical Modeling of a Flat-Plate Solar Air Collector

Bir Düzlemsel Havalı Güneş Kolektörünün Matematiksel Modellenmesi

Page(s) : 13-22

Abdullah YILDIZ, Ali GÜNGÖR
4Solution of Radiative Transfer Problems in Participating, Linearly Anisotropically Scattering Hollow Spherical Medium with SKn Method

Lineer Anisotropiyle Saçan Katılımcı İçiçe Küresel Ortamda Işınım Isı Transfer Probleminin SKn Metodu ile Çözümü

Page(s) : 23-38

Mesut TEKKALMAZ, Zekeriya ALTAÇ
5Numerical Investigation of an Oscillating Two Dimensional Rectangular Impinging Air Jet

Bir Yüzeye Çarpan Osilasyonlu İki Boyutlu Dikdörtgen Hava Jetinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Page(s) : 39-50

Tolga DEMİRCAN, Haşmet TÜRKOĞLU