Articles

Year: 2007 • Volume: 27 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Flow Exergy Destruction in Ducts

Kanallarda Akış Ekserji Yıkımı

Page(s) : 1-6

L. Berrin ERBAY
2Numerical Investigation of The Effect of Baffles, Placed Between Two Parallel Plates, on Flow and Heat Transfer Under Condition of Laminar Forced Convection

Leaminer Zorlanmış Konveksiyon Şartında İki Paralel Levha Arasına Yerleştirilen Engellerin Akış ve Isı Transferine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Page(s) : 7-13

Nevzat ONUR, Oğuz TURGUT, Derya DEMİREL
3Investigation of Using Regression Analysis and Artificial Neural Network Methods in Estimate of Solar Radiation

Güneş Işınım Şiddeti Tahminlerinde Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Analiz Yöntemleri Kullanımının İncelenmesi

Page(s) : 15-20

Emrah DENİZ, Kemal ATİK
4Numerical Investigation of Gas-Solid Flow Hyrodynamics in a Circulating Fluidized Bed

Sirkülasyonlu Akışkan Yatakta Gaz-Katı Akış Hidrodinamiğinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Page(s) : 21-33

Özgür BAYSAL, M. Fevzi KÖSEOĞLU, Hüseyin TOPAL, Şenol BAŞKAYA