Articles

Year: 2009 • Volume: 29 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1The Effect of Radiation on Forced Convection Flow Around a Wedge

Bir Köşe Akışı Etrafındaki Zorlanmış Taşınımla Isı Transferine Isıl Işınımın Etkisi

Page(s) : 1-6

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
2Analysis of Heat And Fluid Flow in Concentric Annular Square Ducts

Eşmerkezli Halka Kesitli Kare Kanallarda Isı ve Akışkan Akışının Analizi

Page(s) : 7-13

Haydar KÜÇÜK, Mete AVCI, Orhan AYDIN, Habip ASAN
3Solar Tunnel Drying Characteristics and Mathematical Modelling of Tomato

Domatesin Tünel Tipi Güneşli Kurutucudaki Kurutma Karakteristikleri ve Matematiksel Modellemesi

Page(s) : 15-23

Gökhan GÜRLEK, Necdet ÖZBALTA, Ali GÜNGÖR
4The Effects of Using Different Ventilation Modes During Heaiıng Periods of an Automobile

Otomobil Kabinlerinin Isıtılmasında Farklı Hava Yönlendiricileri Kullanımının Isıl Konfora Etkisi

Page(s) : 25-36

Muhsin KILIÇ, Ş. Melih AKYOL
5Performance of Solar Energy Driven Floor Heating System

Güneş Enerjisi ile Döşemeden Isıtma Sisteminin Performans Analizi

Page(s) : 37-44

Cüneyt KURTAY, İbrahim ATILGAN, Ö. Ercan ATAER
6Emission Characteristics Analysis of Diesel Engine Powered Cogeneration

Dizel Motorlu Kojenerasyon Sistemlerinin Emisyon Özelliklerinin İncelenmesi

Page(s) : 45-53

Ayşegül ABUŞOĞLU, Mehmet KANOĞLU
7Natural Convection Heat Transfer from a Thin Horizontal Isothermal Plate in Air-Filled Rectangular Enclosures

Hava Dolu Kapalı Kutular İçindeki Bir İnce Yatay İzotermal Plakadan Doğal Taşınım İle Isı Geçişi

Page(s) : 55-65

Zekeriya ALTAÇ, Seda KONRAT
8Forced Convection Heat Transfer in Eccentric Curved Annular Square Ducts

Kaçık Merkezli Halka Kesitli Eğrisel Kare Kanallarda Zorlanmış Taşınımla Isı Transferi

Page(s) : 67-78

Haydar KÜÇÜK, Habip ASAN
9Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities Heated at One Wall

Bir Duvarı Isıtılmış Kısmi Açık Hacimlerden Doğal Konveksiyonla Isı Transferinin Sayısal Analizi

Page(s) : 79-90

Ayla DOGAN, S. BAYSAL, Senol BASKAYA
10Unsteady Turbulent Vortex Structure Downstream of a Three Dımensional Cylinder

Üç Boyutlu Silindir Arkasındaki Zamanla Değişen Türbülanslı Girdap Yapısı

Page(s) : 91-98

Selin ARADAG
11A Correlation for Optimum Fin Spacing of Vertically-Based Rectangular Fin Arrays Subjected to Natural Convection Heat Transfer

Düşey Yüzeyler Üzerindeki, Düşey Kanatçıklar Arasındaki Optimum Aralığı Hesaplamak İçin Yeni Bir Eş-İlişki

Page(s) : 99-105

Burak YAZICIOĞLU, Hafit YÜNCÜ
12Modeling of Two-Phase Flow Instabilities in Convective In-Tube Boiling Horizontal Systems

Yatay Boru Içerısınde Konveksıyonla Kaynamalı Sıstemlerde Ikı-Fazlı Akım Karasızlıklarının Modellenmesi

Page(s) : 107-116

Sadik KAKAÇ, Muller R. VENKATARAMAN, Anchasa PRAMUANJAROENKİJ, Isak KOTCIOGLU