Articles

Year: 2009 • Volume: 29 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Seawater Desalination in a Direct Contact Heat Exchanger: Global and Local Model Results

Deniz Suyunun Bir Direk Temas Isı Değiştiricisinde Arıtılması: Global ve Lokal Model Sonuçları

Page(s) : 1-9

Murat TEKELİOĞLU
2Modeling of Freeze Drying Behaviors of Strawberries by Using Artificial Neural Network

Çileklerın Dondurarak Kurutma Davranışlarının Yapay Sınır Ağları Kullanılarak Modellenmesı

Page(s) : 11-21

Tayfun MENLİK, Volkan KIRMACI, Hüseyin USTA
3The Optimum Gas Cooler Pressure for Transcritical CO2 Refrigeration Cycle: A New Correlation

Kritik Nokta Üstü Çevrimli CO2 Soğutma Sistemlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı: Yeni Bir Korelâsyon

Page(s) : 23-28

Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI, Ali Ekrem AKDAĞ
4Flame Speed of Hydrogen Enriched Methane Fuel and Chemical Kinetic Analysis of Emissions

Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi

Page(s) : 29-42

Onur TUNÇER
5Influence of Upper Layer Properties on the Ground Temperature Distribution

Üst Katman Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi

Page(s) : 43-51

Tuncay YILMAZ, Arif ÖZBEK, Alper YILMAZ, Orhan BÜYÜKALACA
6A Simple Calculation Method for Estimation of Instantaneous Global Solar Radiation on Horizontal Surface

Yatay Yüzeye Gelen Anlık Global Güneş Işınımın Tahmini İçin Basit Bir Hesaplama Metodu

Page(s) : 53-58

Kadir BAKIRCI
7Numerical Investigation of Heat Transfer Problem in Hydrodynamically and Thermally Developing Laminar Flow in Trapezoidal Cross-Section Duct

Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Laminer Akışta Hidrodinamik ve Isıl Olarak Gelişmekte Olan Isı Transferi Probleminin Sayısal Olarak İncelenmesi

Page(s) : 59-66

Oğuz TURGUT, Nevzat ONUR, Kamil ARSLAN, Feyza GÜNBEY
8The Effects of Laser Energy Deposition on Supersonic Cavity Flow

Lazer Enerjisinin Sesüstü Kavitelerdeki Akış Üzerine Etkileri

Page(s) : 67-73

Selin ARADAG, Hong YAN, Doyle KNIGHT
9Ice Formation Around a Horizontal Tube in a Rectangular Vessel

Dikdörtgen Bir Tank İçerisinde Yatay Bir Boru Etrafındaki Buz Oluşumu

Page(s) : 75-87

Ahmet FERTELLİ, Orhan BÜYÜKALACA, Alper YILMAZ
10Estimation of Net Electricity Consumption of Turkey

Türkiye’nin Net Elektrik Tüketiminin Tahmini

Page(s) : 89-98

Mehmet BİLGİLİ
11Estimation of Solar Radiation from Angstroms Coefficients by Using Geographical and Meteorological Data in Bishkek, Kyrgyzstan

Bişkek, Kırgızistan’da Coğrafik ve Meteorolojik Veriyi Kullanarak Angstrom Katsayılarından Güneş Işımasının Hesaplanması

Page(s) : 99-108

İnci TÜRK TOĞRUL
12Cooling of a CPU with Heat Pipes Using Different Refrigeration Fluids

Farklı Soğutucular Kullanarak CPU’nun Isı Boruları ile Soğutulması

Page(s) : 109-116

İsak KOTCİOĞLU, Sinan ÇALIŞKAN, Eyüphan MANAY