Articles

Year: 2010 • Volume: 30 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Wind Energy Density in the Southern, Southwestern and Western Region of Turkey

Türkiye’nin Güney, Güneybatı ve Batı Bölgelerindeki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli

Page(s) : 1-12

Mehmet BİLGİLİ, Beşir ŞAHİN, Erdoğan ŞİMŞEK
2Particle Swarm Optimization Based Pi-Controller Design to Load-Frequency Control of a Two Area Reheat Thermal Power System

İki Bölgeli Ara-Isıtmalı Termal Güç Sisteminin Yük-Frekans Kontrolü için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Tabanlı Pi-Kontrolör

Page(s) : 13-21

Haluk GÖZDE, M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU, İlhan KOCAARSLAN, M. Akif ŞENOL
3Heat Transfer of Water-Based Nanofluids with Natural Convection in a Inclined Square Enclosure

Eğik Kare Kapalı Bir Bölge İçindeki Su Bazlı Nanoakışkanların Doğal Taşınımla Isı Transferi

Page(s) : 23-33

Elif BÜYÜK ÖĞÜT
4Calculation Land Surface Temperature Depening on Becker and Li–1990 Algorithm

Yer Yüzey Sıcaklığının Becker ve Li–1990 Algoritmasına Bağlı Hesaplanması

Page(s) : 35-43

Mehmet ŞAHİN, Hacı Mustafa KANDIRMAZ
5Evaluation of Combustion Model Constant in Combustion of Hydrogen-Methane Mixture

Hidrojen-Metan Karışım Yanmasında Yanma Model Sabitinin Değerlendirilmesi

Page(s) : 45-57

İlker YILMAZ, Mustafa İLBAŞ
6Thermoeconomic Analysis of Farine Mill in Dry Type Cement Production

Kuru Tip Çimento Üretiminde Farin Değirmeninin Termoekonomik Analizi

Page(s) : 59-72

Ziya SÖĞÜT, Zuhal OKTAY, Hikmet KARAKOÇ, Yılmaz YÖRÜ
7The Effect of Refrigerant Outlet Temperature for Exergy Efficiency of Heat Pumps Using CO2

CO2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompalarında Soğutucu Akışkan Çıkış Sıcaklığının Ekserji Verimine Etkisi

Page(s) : 73-78

Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI
8Effect of Yaw Angle on The Formation of Vortex Breakdown Over the Diamond Wing

Elmas Kanat Modelinde Oluşan Girdap Çökmesine Sapma Açısının Etkisi

Page(s) : 79-89

Sedat YAYLA, Çetin CANPOLAT, Beşir ŞAHİN, Hüseyin AKILLI
9Effects of Stagnation Region Turbulence of an Impinging Jet on Heat Transfer

Çarpan Dairesel Bir Jette Çarpma Bölgesi Türbülans Şiddetinin Isı Transferine Etkisi

Page(s) : 91-98

Nevin ÇELİK, Haydar EREN
10Natural Convection in a Triangular Cross Section Roof under Daylight Conditions

Gündüz Şartlarında Üçgen Kesitli Çatıda Doğal Taşınım

Page(s) : 99-110

Haydar KÜÇÜK, Hasan GEDİKLİ
11Designing, Manufacturing and Performance Experiments of Heat Pump Red Pepper Dryer Assisted Solar Energy

Güneş Enerjisi Destekli, Isı Pompalı Kırmızıbiber Kurutucusunun Tasarımı, İmalatı Ve Performans Deneyleri

Page(s) : 111-120

Mustafa AKTAŞ, İlhan CEYLAN, Hikmet DOĞAN, Zülfikar AKTEKELİ
12Determination of the Soil Temperatures in Aegean Region by Artificial Neural Network Method

Ege Bölgesindeki Toprak Sıcaklıklarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Belirlenmesi

Page(s) : 121-132

Mehmet BİLGİLİ, Erdoğan ŞİMŞEK, Beşir ŞAHİN