Articles

Year: 2011 • Volume: 31 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Investigation of the Viscous Heating Effect at Single-Phase Laminer Water Flow in Microtubes

Mikroborularda Tek Fazlı Laminer Su Akışında Viskoz Isınma Etkisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Page(s) : 1-11

Nezaket PARLAK, Mesut GÜR, Tahsin ENGİN, Hasan KÜÇÜK
2Three-Dimensional Numerical Analysis of Forced Convection Flow And Heat Transfer in a Curved Square Duct

Bir Eğrisel Kare Kanal İçerisindeki Zorlanmış Konveksiyon Akış ve Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi

Page(s) : 13-24

Nevzat ONUR, Oğuz TURGUT, Kamil ARSLAN
3Investigation of Applicability of Ashrae Clear-Sky Model to Izmir, Turkey

İzmir İline Ashrae Açık Gün Modelinin Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi

Page(s) : 25-32

Abdullah YILDIZ
4Comparison of Superheating Effect of Water As a Refrigerant with the Other Refrigerants

Su’yun Soğutucu Akışkan Olarak Aşırı Isıtma Etkisinin Diğer Akışkanlarla Kıyaslanması

Page(s) : 33-40

Ali KILIÇARSLAN, İrfan KURTBAŞ
5Second Law and Sensitivity Analysis of a Combined Cycle Power Plant in Turkey

Türkiye’deki Bir Kombine Güç Çevrimi Santralinin İkinci Yasa ve Duyarlılık Analizleri

Page(s) : 41-50

Mustafa Zeki YILMAZOĞLU, Ehsan AMIRABEDIN
6Performance Analysis of Different Airfoils for Wind Turbine Blades at Low Angles of Attack

Rüzgar Türbinleri İçin Düşük Hücum Açılarında Farklı Kanat Profillerinin Performans Analizi

Page(s) : 51-59

K. Melih GÜLEREN, Sinan DEMİR
7The Investigation of the Correlation between Turbulent Parameters and Pressure Variations during Engine Flame Development

Motor Alevi Gelişiminde Türbülans Parametreleri ve Basınç Değişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Page(s) : 61-72

Dinçer BURAN, Hasan Basri SANDAL
8Heat and Mass Transfer from a Horizontal Slender Cylinder with a Magnetic Field Effect

Yatay İnce Bir Silindir Üzerinden Olan Isı ve Kütle Transferine Manyetik Alanın Etkisi

Page(s) : 73-78

Ahmet KAYA
9Mathematical Modeling and Simulation of the Preheating Zone of a Tunnel Kiln

Tünel Fırın Ön Isıtma Bölgesinin Matematiksel Modeli ve Simülasyonu

Page(s) : 79-86

Ebru MANÇUHAN, Kurtul KÜÇÜKADA, Emre ALPMAN
10The Experimental and Theoritical Investigation on of Superheated Water in Twin-Cylindrical Solar Parabolic Collectors

İkiz-Silindirik Oluk Tipli Güneş Enerjisi Yoğunlaştırıcısında Kızgın Su Üretiminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi

Page(s) : 87-94

Cuma ÇETİNER, Fethi HALICI, Hamit ÇAÇUR
11The Effect of Different Indoor Air Velocities and Temperatures on Thermal Comfort

Farklı İç Hava Hızlarının ve Sıcaklıklarının Isıl Konfor Üzerine Etkisi

Page(s) : 95-100

Nurullah ARSLANOĞLU, Abdulvahap YİĞİT
12The Usage of Hydrogen for improving Emissions and Fuel Consumption in a Small Gasoline Engine

Düşük Güçlü Benzinli Motorda Emisyonları Ve Yakıt Tüketimini İyileştirmek İçin Hidrojen Kullanımı

Page(s) : 101-108

Murat KOSAR, Bulent OZDALYAN, M. Bahattin CELIK
13The Effect of Fin Pitch on Heat Transfer and Fluid Flow Characteristics in the Entrance Regionof a Finned Concentric Passage

Kanatçık Adımının Kanatçıklı Konsantrik Pasajın Giriş Bölgesindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerine Etkisi

Page(s) : 109-122

Kemal KUVVET, Tahir YAVUZ