Articles

Year: 2012 • Volume: 32 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Blast Wave Simulations Using Euler Equations and Adaptive Grids

Patlama Sonrası Oluşan Şok Dalgalarının Euler Denklemleri ve İntibak Eden Çözüm Ağları Kullanılarak Simülasyonu

Page(s) : 1-9

Emre ALPMAN
2Estimation of Exhaust Gas Temperature Using Artificial Neural Network in Turbofan Engines

Turbofan Motorlarda Egzoz Gaz Sıcaklığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi

Page(s) : 11-18

Mustafa ILBAS, Mahmut TURKMEN
3Performance Evaluation of Different Air-Side Economizer Control Methods for Energy Efficient Building

Enerji Verimli Binalarda Farklı Ekonomizer Kontrol Yöntemlerinin Performans Değerlendirilmesi

Page(s) : 19-30

Mehmet Azmi AKTACİR
4Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Annular Fins on a Horizontal Cylinder

Yatay Bir Silindir Üzerinde Bulunan Dairesel Kanatçıklardan Doğal Konveksiyonla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Page(s) : 31-41

Ayla DOGAN, Sinan AKKUS, Şenol BASKAYA
5Thermodynamic Analysis of an Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant

Bir Gazlaştırıcılı Kombine Çevrim Santralinin Termodinamik Analizi

Page(s) : 43-53

M. Zeki YILMAZOĞLU, Ali DURMAZ
6Effect of Adding Butanol on the Performance and Emissions of a Single-Cylinder Gasoline Engine for Partial Loads

Tek Silindirli Benzinli Bir Motorda Kismi Yüklerde Bütanol İlavesinin Performansa ve Emisyonlara Etkisi

Page(s) : 55-62

Salih ÖZER, Mehmet AKÇAY, Mustafa GÖLCÜ, Hilmi YAZICI
7Thermal Efficiency Estimation of The Panel Type Radiators with Cfd Analysis

Panel Tip Radyatörlerin Cfd Analizi ile Termal Verim Hesabı

Page(s) : 63-71

Emir AYDAR, İsmail EKMEKÇİ
8Experimental Study of Temperature Field in a Solar Chimney Plant in Adıyaman

Adıyaman’da Bir Güneş Baca Tesisinde Sıcaklık Alanın Deneysel Olarak İncelenmesi

Page(s) : 73-80

Abdulcelil BUĞUTEKİN
9Design of an Experimental Drying System and Investigation of Operating Parameters

Deneysel Bir Kurutma Sistemi Tasarimi ve Çalişma Parametrelerinin İncelenmesi

Page(s) : 81-88

Erkan DİKMEN, Arzu Şencan ŞAHİN, Ali Kemal YAKUT
10Study on the Effect of Number of Film Cooling Rows on the Thermal Performance of Gas Turbine Blade

Gaz Türbini Kanatçığının Termal Performansına Film Soğutma Kademe Sayısının Etkisinin İncelenmesi

Page(s) : 89-98

S.F. SHAKER, M.Z. ABDULLAH, M. A. MUJEEBU, K.A. AHMAD and M.K. ABDULLAH
11An Implicit Spectral Method for the Numerical Solution of Unsteady Flows with an Application to Rotating Disk Flow and Heat Transfer

Zamana Baglı Akışkanların Sayısal Çözümlemeleri İçin Bir Kapalı Spektral Yöntem ve Dönen Disk Akışı Isı Transferi Problemine Uygulaması

Page(s) : 99-106

Mustafa TURKYILMAZOĞLU
12Effects of Air Blowing on Turbulent Flow over a Circular Cylinder

Hava Üflemenin Dairesel Silindir Üzerindeki Türbülanslı Akışa Etkileri

Page(s) : 107-119

Buryan APACOGLU, Akin PAKSOY, Selin ARADAG
13Numerical Investigation of Heat Transfer and Flow in a Twisted-Shaped Square Duct

Bükülü Kare Kesitli Kanal İçinde Isı Geçişinin ve Akışın Sayısal Analizi

Page(s) : 121-131

Nihal UĞURLUBİLEK
14Exergetic, Exergoeconomic and Sustainability Assessments of Piston-Prop Aircraft Engines

Piston-Prop Uçak Motorlarının Ekserjetik, Ekserjoekonomik ve Sürdürülebilir Değerlendirilmesi

Page(s) : 133-144

Onder ALTUNTAS, T. Hikmet KARAKOC, Arif HEPBASLI
15Investigation of Thermal Performance of Finned Tube Evaporator under Dry Conditions

Kanatlı Borulu Evaporatörün Kuru Şartlar Altında Isıl Performansının İncelenmesi

Page(s) : 145-150

Dilek Nur ÖZEN, Kemal ALTINIŞIK
16Determination of the Heat Transfer Coefficient during Annular Flow Condensation in Smooth Horizontal Tubes

Halka Akış Şartlarında Pürüzsüz Yatay Boruda Yoğuşmada Taşınım Katsayısının Belirlenmesi

Page(s) : 151-159

Özden AĞRA, İsmail TEKE