Articles

Year: 2014 • Volume: 34 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615

Select issue
#Title of articleAuthor(s)
1Effect of Material Thickness on Residual Stresses Originated From Cooling Process in Dental Restorations

Diş Tamirlerinde Malzeme Kalınlığının Soğutma İşleminden Kaynaklanan Artık Gerilmeler Üzerindeki Etkisi

Page(s) : 1-7

Mehmet DURANAY
2A Simplified Three-Zone Model for Designing Shell-and-Tube Refrigerant Condensers

Gövde -Boru Tipi Isı Değiştirici Tasarımı İçin Basitleştirilmiş Üç-Bölgeli Model

Page(s) : 9-18

Yusuf Ali KARA
3The Vapour Compression-Absorption Two Stage Refrigeration Cycle and Its Comparison with Alternative Cycles

Buhar Sıkıştırmalı-Absorbsiyonlu Çift Kademeli Soğutma Çevrimi ve Alternatif Çevrimlerle Karşılaştırılması

Page(s) : 19-26

Canan CİMŞİT, İlhan Tekin ÖZTÜRK
4Thermodynamic Analysis of a Ground Source Heat Pump for Different Refrigerants

Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Soğutucu Akışkanlar için Termodinamik Analizi

Page(s) : 27-34

Recai ALKAN, Ahmet KABUL, Önder KIZILKAN
5Effects of Buoyancy and Conjugate Heat Transfer Flow Over on a Vertical Plate Embedded in a Porous Media

Gözenekli Bir Ortamdaki Düşey Bir Plaka Üzerinden Olan Akışa Kaldırma Kuvveti ve Birleşik Isı Transferinin Etkisi

Page(s) : 35-41

Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
6Energy Evaluation of a Phase Change Material Wall Covered with Novel Triple Glass

Yeni Tasarı Üçlü Camlı Faz Değişim Maddeli Duvarın Enerji Değerlendirmesi

Page(s) : 43-51

Aslıhan KURNUÇ, Yusuf Ali KARA
7Energy-Saving Retrofitting of Houses in Cold Climates

Soğuk İklimlerdeki Konutların Enerji Etkin Yenilenmesi

Page(s) : 53-61

Yusuf YILDIZ, Türkan Göksal ÖZBALTA, Asude ELTEZ
8Experimental Investigation of an Electrospray Injector

Bir Elektrosprey Enjektörün Deneysel İncelemesi

Page(s) : 63-76

Mahmut Can KARAKAYA, Ragıp ABDULLAHOĞLU, Onur TUNÇER, Hüseyin KIZIL, Levent TRABZON
9Experimental Investigation of a Linear Fresnel Collector System

Lineer Fresnel Kolektör Sisteminin Deneysel Araştırılması

Page(s) : 77-83

İhsan DOSTUÇOK, Reşat SELBAŞ, Arzu Şencan ŞAHİN
10On The Hydrodynamical Development Length for Pressure-Driven Pulsating Laminar Flow in a Pipe

Bir Boru İçerisinde Basınç Kaynaklı Atımlı Akış için Hidrodinamik Gelişme Uzunluğu

Page(s) : 85-91

Orhan AYDIN, Cemalettin AYGÜN
11Experimental Investigation of Heat Transfer Coefficient inside Vertical Smooth Tube Condensers

Düşey Düz Borulu Yoğuşturucularda Isı Taşınım Katsayısının Deneysel Olarak İncelenmesi

Page(s) : 93-99

Gökhan ARSLAN, Nurdil ESKİN
12Cooling Performance Investigation of a System with an Organic Rankine Cycle Using Waste Heat Sources

Organik Rankine Çevrimi İle Çalışan Atık Isı Kaynaklı Bir Soğutma Sisteminin Performansının Araştırılması

Page(s) : 101-109

Ertuğrul CİHAN
13Investigaton of Double Pass Solar Air Collector Channel Depth on Thermohydraulic Efficiency

Çift Geçişli Hava Akışkanlı Güneş Toplacı Kanal Yüksekliğinin Termohidrolik Verime Etkisinin İncelenmesi

Page(s) : 111-122

Cihan YILDIRIM, İsmail SOLMUŞ
14Site-Specific Optimization of a Small-Scale Horizontal Axis Wind Turbine via Micro Genetic Algorithm

Küçük Ölçekli Yatay Eksenli Bir Rüzgar Türbininin Mikro Genetik Algoritma Kullanılarak Bölgeye Özgü Optımizasyonu

Page(s) : 123-135

A. Emre ALPMAN, M. Onur KIMILLI, Abdullah ERİŞİK, Erdi ŞAHİN
15A Comparative Evaluation on Nanofluid Viscosity

Nanoakışkan Viskozitesinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Page(s) : 137-151

Elif Begüm ELÇİOĞLU, Almıla Güvenç YAZICIOĞLU, Sadık KAKAÇ
16Synthesis and Characterization of Polyvinyl Alcohol Based and Titaniumdioxide Doped Nanocomposite Membrane

TiO2 Katkılı Polivinil Alkol Bazlı Nanokompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu

Page(s) : 153-162

Alpay ŞAHİN, İrfan AR